Kan vår søken etter nådegaver bli en søken etter superkrefter?

Kan vår søken etter nådegaver bli en søken etter superkrefter?

Når vi tjener de rundt oss, forandrer vi verden mer enn om vi flekser superkrefter. 

Tema

Tema på iTro i august er Superkristen.

Det står mange steder i Bibelen om åndsgaver og nådegaver, og det er mange teorier om hva nådegavene er og hvordan de fungerer.

Jeg tror det er viktig at vi søker Gud om dette (1 Kor 14,1) (1 Kor 12,31a). Hvis han har gitt oss gaver som vi kan bruke til hans ære, er det viktig at vi benytter oss av det.

Superkrefter

Men jeg tror samtidig at det er viktig at vi gransker våre motiver når vi søker etter nådegavene.

Kan det noen ganger være at vi egentlig søker superkrefter for å kunne fremheve oss selv eller bevise for andre at vi har rett (i spørsmålet om Gud)?

For tenk så kult det hadde vært å alltid vite at noen ble helbredet når jeg ba. Eller tenk så kjekt det hadde vært hvis jeg i en diskusjon med noen som ikke var kristne bare kunne bevise mitt poeng ved å gjøre et mirakel. Da måtte de jo ha trodd!

Gud er ikke ånden i lampen

Det er noen problemer med en slik motivasjon for å få åndens gaver.

Vi får lov til å være med på hans oppdrag, ikke omvendt.

Gud er ikke en slags ånd i lampe som er til for å gjøre oss kristne til kule mennesker med superkrefter. Han er den eneste som er super, og vi er kun hans etterfølgere.

Vi får lov til å være med på hans oppdrag, ikke omvendt.

Nådegavene gis til oss for at vi skal tjene andre, ikke for å fremheve oss selv.

Hvis Gud lar det skje noe overnaturlig gjennom oss kan vi takke ham for det. Men hvis han ikke gjør det, kan vi stole på at han vil bruke oss i sitt oppdrag på en annen måte. Da er det ikke opp til oss å prøve å mane frem noe som Gud ikke gir oss.

Mirakler som bevis

Hvorfor vil ikke Gud bare gjøre et mirakel gjennom meg for at folk skal se og tro?

Guds hensikt er ikke å bevise for folk at han eksisterer.

Vi kan ha et behov for å bevise for folk at Gud finnes. Da ville de jo trodd på Gud!

Men Guds hensikt er ikke å bevise for folk at han eksisterer. Målet er heller ikke at folk skal tro at Jesus finnes. Målet er at mennesker skal få tillit til Jesus, og ønske å følge ham og legge livet sitt i hans hender.

En slik tillits-tro får man ikke av å se et mirakel. Selvsagt kan et mirakel gjøre at man blir nysgjerrig, og vil høre mer om Jesus. Men et mirakel er ikke en quick-fix til å overbevise folk om å bli frelst.

Stig ned fra korset!

Jesus selv steg ikke ned fra korset da de rundt krevde det som tegn for å tro på at han var den han sa han var. (Mark 15,29-32)

Jesus kunne brukt «superkrefter» for å bevise hvem han var, men han kunne ikke bruke superkrefter for å bygge en tillitsrelasjon til dem. Og han kunne ikke bruke superkrefter for å gjennomføre oppdraget han hadde fått av Gud; å dø for folkets synder.

Kjærligheten virker kanskje ikke like spektakulær, men er likevel den største superkraften.

Den eneste kraften han kunne bruke til det var kjærlighet. Og det er også den sterkeste kraften vi som hans etterfølgere kan få bruke i møte med mennesker. Når vi tjener og viser kjærlighet til de rundt oss, forandrer vi verden mer enn når vi flekser superkrefter.

1 Kor 12,31-13,8

La oss fortsatt søke etter Åndens gode gaver til oss, men ikke for å få superkrefter. Og la oss mest av alt søke Guds kjærlighet. Den virker kanskje ikke like spektakulær, men er likevel den største superkraften.

Lightstock

Tema

Tema på iTro i august er Superkristen.