Begrepet «superkristen» er et paradoks

Begrepet «superkristen» er et paradoks

Å være kristen handler ikke om å være super, men tvert imot å ha innsett at man ikke er det.

Tema

Temaet på iTro i august er «Superkristen».

Du har kanskje hørt ordet «superkristen» før, og kanskje også blitt kalt det selv. Når venner som ikke er særlig kjent med den kristne troa bruker begrepet, skal det gjerne ikke sjekkes av mange punkter før man får merkelappen på seg.

Ofte blir spørsmålet bare om du går i kirken hver søndag, med et trykk på ordet hver som er så stort at selv ikke kursiveringen får fram hvor stort trykk det er snakk om.

Tro handler om mer enn kirkebesøk hver søndag

Den kristne troa blir ikke definert etter hvor mange søndager på rad du har vært i kirken. Det er ikke sånn at du får tildelt trospoeng, og at helliggjørelsen i livet ditt kommer av å ha nådd den og den poengsummen.

Les mer om helliggjørelse her. 

Deltakelse, ikke besøk, i kirken er selvsagt bra, som vi også leser i Hebreerne 10,25:

Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg.

Likevel er det viktig å vite at å tro ikke bare handler om kirkevaner, men så mye mer.

Det ligger altså gjerne en manglende forståelse for tro bak et slikt spørsmål. Og når noen faktisk stiller et spørsmål om tro til deg, har du en gyllen mulighet til å dele hva troa egentlig dreier seg om.

Å være kristen handler om å innse at man ikke er super – og at man trenger en som er det.

Er vi supre?

Å følge Jesus innebærer å ha bekjent noe: at jeg ikke er super – at jeg er en synder. Jeg er ikke en kristen fordi jeg er bedre enn alle andre, eller fordi jeg ønsker å bli det, men gjennom det at jeg har bekjent at jeg ikke er det, og innsett at jeg trenger en frelser. Hans navn er Jesus, og det er han som er super – ikke jeg.

Paradokset

Det er her paradokset superkristen kommer fram:

Å være kristen handler om å innse at man ikke er super – og at man trenger en som er det.

Eller som Paulus sier det:

For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. (Romerne 7,18)

Og videre:

For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. (Romerne 10,9)

Dermed kan du med trygghet vite at du ikke trenger å være super for å være kristen. Du trenger ikke sammenligne deg med alle rundt og tenke at jeg skulle vært mer som dem.

Se heller på Jesus i beundring – og hvor super han var og er.

Tema

Temaet på iTro i august er «Superkristen».