Hjelp, vi er russ med misjonsprosjekt!?

Hjelp, vi er russ med misjonsprosjekt!?

Misjonsprosjektlederne fra i fjor ønsker å hjelpe dere med sine erfaringer.

Misjon

Russen på NLMvgs samler hvert år inn penger til ett av NLM sine misjonsland.

I denne saken deler prosjektledere fra Nordborg, Drottningborg, Vestborg og Lundeneset erfaringer fra i fjor.

Et nytt skoleår er i gang! Mange har ulike forventninger til hva året vil bringe, og det gjelder kanskje spesielt russekullet. Ofte blir russen omtalt negativt, men det er noen som skiller seg ut fra mengden.

Da tenker jeg selvfølgelig på russen på NLMvgs som hvert år samler inn millioner av kroner til gode misjonsprosjekter.

Men å gå i gang med et misjonsprosjekt er ikke bare enkelt. Oppgavene kan til tider være krevende og slitsomme. Derfor ønsker vi å gi dere litt hjelp nå i oppstartsfasen.

Av den grunn har fire av fjorårets misjonsprosjektansvarlige svart på følgende spørsmål:

1. Hva var høydepunktet fra i fjor?
2. Hva var det som ikke funket så godt?
3. Hva er dine best tips til årets russ?

Drottningborg – Sør-Amerika 

Prosjektledere: Bjørg Aslaug Inntjore og Bjørnar Bang. Økonomiansvarlig Hans Jørgen Assman på bildet.

1. Høydepunktet i fjor var uten tvil misjonsløpet! Vi hadde gode ansvarlige for løpet, og elevene engasjerte seg for å samle inn mest mulig penger. Russekorturneen var også veldig vellykket.

2. Vi hadde et klesmarked, men det var veldig tidkrevende mot relativt lave inntekter. Så med mindre man er veldig gira på klesmarked, ville jeg heller rådet til å bruke kreftene på noe annet.

3. Det kunne være krevende å finne frivillige elever til ulike oppgaver knyttet til arrangement, møter og tjenester. Dermed erfarte jeg at det lønnet seg å spørre i god tid, slik at folk føler seg litt forpliktet. Et annet tips er å tidlig spørre menigheter og kirker om å få kollekten på et møte (her kan man få inn mye).

Lundeneset – Indonesia

Prosjektleder: Sander Johan Gilje

1.  Det var utrolig givende å få være leder for et misjonsprosjekt så mange i russen brant for. Å kunne se resultatet av alt arbeidet vi la inn i dette prosjektet, og kunne se tilbake på ett år fullt av enda større og sterkere sosialt samhold, toppet alt. Det gav misjonsglede!  

2. Vi var allerede fra begynnelsen veldig bestemt på hva vi ville gjøre og ikke ville gjøre. Det at vi tok noen valg, som å prioritere vekk noen ting som å selge bilder, tror jeg var det som gjorde at vi fikk et så kjekt år.

3. HA DET KJEKT, og del misjonsgleden med alle! Vær kreativ og bruk ressursene som er lett tilgjengelig. Å reklamere for bedrifter i området under arrangementene våre gav oss en god del penger. Legg prosjektet i Herrens hender, og han vil gi sin velsignelse over arbeidet. 

Nordborg – Kenya

Prosjektledere: Esther-Emilie Steilbu og Anna Folkestad. Anna var ikke til stedet på bildet.

1. Det absolutte høydepunktet var på turen til Kenya/Tanzania da vi fikk spille fotball med rundt 40-50 gutter, etter at vi hadde kjøpt dem to fotballer. Å se at folk engasjerer seg for prosjektet, at beløpet stiger, at arrangementa man har jobbet lenge med blir en suksess og å levere fra seg sjekken er alle høydepunkter.

2. Vi kunne vært flinkere til å sende ut purringer tidligere og ellers hatt litt bedre oversikt på økonomien underveis. Det var ikke alle arrangementene som hadde like god fortjeneste, men ville ikke ha droppet dem for det om.

3. Å opprette lag kan lønne seg. Gjør det også enkelt for folk å betale ved hjelp av Vipps. Vær tidlig ute med planlegging og informer klassene i god tid. Ta gjerne bilder og videoer på turen slik at de andre kan sette seg litt inn i hva prosjektet går ut på.

Vestborg – Mongolia

Prosjektledere: Sigrid Lise Lindseth og Jakob Damsgård Tomter

1. Høgdepunktet mitt var vel eigentleg når vi avslørte summen vi hadde jobba så hardt for å få, men det å vite at så mange ba for oss i løpet av året hadde utruleg mykje å seie for meg i alle fall!

2. Panteinnsamling får ikkje inn så mykje pengar, men det kan vere med å motivere elevane.  

3. Få med ALLE frå starten, ikkje berre 3.klasse. Planlegg og informer  i god tid slik at alle er klar over kva som skal gjennomførast ila året (sjå an arbeidskapasiteten, skulearbeidet skal òg gjerast). Finn motivasjon som treff dei fleste. Det er veldig viktig å få inn pengar frå ikkje-kristne òg! Her kan t.d. misjonstivoli, loddsal og «tenestar for bygda» vere lurt!

Og til slutt, det viktigaste er kanskje å TAKKE! Takk for støtta, takk for hjelpa, takk for bøn! Det betyr mykje for folk å høyre!

Vestborg VGS

Misjon

Russen på NLMvgs samler hvert år inn penger til ett av NLM sine misjonsland.

I denne saken deler prosjektledere fra Nordborg, Drottningborg, Vestborg og Lundeneset erfaringer fra i fjor.