Det som skjedde på pinsedag er minst like mye et lytteunder som et taleunder

Det som skjedde på pinsedag er minst like mye et lytteunder som et taleunder

Pinsedag ble starten på en verdensvid misjonsbevegelse for å forkynne evangeliet til alle folkeslag.

Pinse-serie

I forbindelse med pinsen har vi en kort serie som omhandler pinsen og hva den handler om. Dette er siste sak i serien.

Vi snakker ofte om at Gud og Jesus vil misjon. Da er det ikke så unaturlig at den tredje personen i treenigheten ønsker det samme: Den hellige ånd ønsker misjon.

Det var faktisk mye av grunnen til at Den Hellige ånd kom. Jesus gjorde det tydelig for disiplene:

Dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Apg 1,8

Den hellige ånds kraft skulle fylle disiplene slik at de kunne vitne om Jesus helt til jorden ende. 

Vi taler når vi fylles av Den Hellige ånd

Når Ånden fyller mennesker i det gamle og nye testamentet er det ofte et fellestrekk at de som får Ånden begynner å tale, enten Guds ord eller i tunger.

I 2.Korinterbrev 4,13 kan vi lese:

Vi har den samme troens Ånd som det står skrevet om: Jeg trodde, derfor talte jeg. Også vi tror, og derfor taler vi.

Dette verset viser at en naturlig konsekvens av å tro, er å tale. Vi taler, fordi vi har den samme troens Ånd. Det var også det som skjedde på pinsedag:

De [disiplene] ble alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.
Apg 2,4

Tungetalen disiplene fikk denne dagen var ikke det vi ofte forbinder med tungetale; altså personlig tungetale til egen oppbyggelse.

Den hellige ånd ga dem andre språk å forkynne. Språk som andre forsto.

På pinsedag fikk mennesker høre evangeliet på sitt eget morsmål for første gang!

Lytteunderet i pinsen

Det største underet som skjedde på pinsedag var egentlig ikke at disiplene talte i tunger. Det var at mennesker fikk høre evangeliet på sitt eget morsmål for første gang.

En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt.
Apg 2,6

I Jerusalem denne dagen var det nemlig samlet mange ulike folk: Patere, medere, elamitter, folk fra Mesopotamia, Judea, Kappadokoa, Pontos og Asia, Frygia, Pamfylia, Egypt, Libiya mot Kyréne, Roma, jøder, proselytter, kretere og arabere.

«Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål?» spurte de.

For et lytteunder!

Forkynne på et språk folk forstår

Paulus er tydelig på at det er viktig å gjøre Jesus kjent på et språk andre forstår:

Men dersom jeg ikke kan språket, blir jeg en fremmed for den som snakker det, og han blir en fremmed for meg. 1.Korinterbrev 14,10

Derfor lærer misjonærer det lokale språket når de reiser til andre land. Da funker norsk og Rogalandsdialekt dårlig. Evangeliet forkynnes best på morsmålet.

Derfor har Bibelen  blitt oversatt til over 3000 språk. Det er allerede startet arbeid på 2500 nye språk. Bibelen leses best på morsmålet.

Les saken og se video: Andreas Nordli brenner for at alle folkeslag skal få Bibelen på sitt eget hjertespråk. 

Det er åndelig å lære nye språk

Noen bruker pinsedag som et argument for at alle kristne ha tungetale for å være fylt av Den hellige ånd. Det tror ikke jeg. Jeg har ikke mottatt gaven å tale i tunger i mitt personlige bønneliv, selv om jeg tror det kunne vært en berikelse. 

«Taler alle i tunger?» spør Paulus retorisk. Det jeg derimot tror alle kan, er å lære seg noen ord på andre språk.

Jeg tror også at Ånden er den samme i dag som på pinsedag. Hvis Ånden ønsket at folk skulle høre evangeliet på deres eget morsmål da, tror jeg det også er en åndelig tjeneste å lære språk og forkynne for nye folkeslag. Enten det skjer overnaturlig eller på språkskole.

Jeg tror at Ånden er den samme i dag som på pinsedag.

En venn av meg som kan sju språk, blant annet fransk og mandarin, har tjeneste som oversetter i kirken. Det tror jeg er en åndelig tjeneste og gave, selv om han har studert for å lære seg språket, og selv om han ikke har tungetale.

Starten på misjonsoppdraget

Jeg prøver ikke å uåndeliggjøre tungetale, men å åndeliggjøre det å tale på andre språk. Jeg tror ikke at tungetale og å lære seg språk er en motsetning, heller komplementerende. Jeg tror begge deler er gaver fra Gud og åndelige tjenester.

Uansett hva du tenker om tungetale, så er det tydelig at underet som skjedde i pinsen ble starten på misjonsoppdraget. Målet er at alle mennesker skal bli kjent med evangeliet om Jesus. Det skjer som oftest best på deres eget språk.

Lightstock / Gospel Perspective

Pinse-serie

I forbindelse med pinsen har vi en kort serie som omhandler pinsen og hva den handler om. Dette er siste sak i serien.