Glemmer jeg at misjon faktisk er mitt ansvar?

Glemmer jeg at misjon faktisk er mitt ansvar?

Det er så enkelt at «de der unådde folkeslagene» blir et objekt jeg ikke føler noe tilknytning til. Da gjelder det å finne min plass i misjonsarbeidet.

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

«Jeg tror på Jesus, og at han er veien til Himmelen. Så jeg støtter misjon – arbeid for at nye folkeslag skal få høre om Gud.»

Kanskje du vil si deg enig i dette. Fint! Men, det er en stor forskjell på å være enig i noe, og på å være personlig lidenskapelig for det.

Til deg som ønsker å bli mer brennende for misjon, vil jeg dele tre gode tips.

1. Reis på misjonstur

Å møte mennesker og å oppleve en kultur på nær hånd skaper en tilknytning i oss. Misjon blir ikke lengre noe «der ute», men noe personlig som vi både kan og vil være en del av.

Jeg har selv reist for å se kristent arbeid, og kan ærlig si at det nok var avgjørende for mitt misjonsengasjement i dag.

Så – reis på tur! For eksempel gjennom bibelskole eller DTS. Du kan også sjekke ut turene TeFT Team arrangerer.

2. Gi av dine penger

Jeg tenker ofte at for å gi penger til noe, må jeg ha et nært forhold til arbeidet som pengene går til.

Men, kanskje det er motsatt: Hvis jeg velger å gi penger til noe, så vil jeg få et nært forhold til det.

Jeg tror vi får en sterkere relasjon til kristent arbeid når vi støtter det med tid, bønn og penger. Kristne organisasjoner trenger penger for å kunne drive misjon, men kanskje er det like mye jeg som trenger å gi for å holde engasjementet mitt gående.

3) Stopp opp. Tenk. Hvem tror du på?

Store kristne konferanser, misjonsstatistikk og inspirerende taler kan gi oss en boost til å fortelle andre om Jesus. Men, noen ganger er det stilletid med Guds Ord jeg trenger for å finne denne motivasjonen.

Men det ble åpenbart hvor god vår Gud og frelser er, og at han elsker menneskene: Han frelste oss, ikke på grunn av våre gjerninger, men fordi han er barmhjertig.» (Tit 3, 4-5a)

Det kan være vanskelig å se behovet for å tro på Jesus og å bli frelst når livet mitt på jorda er ganske fint. Jeg har skole, flotte venner og lever frisk fra dag til dag.

Men der fremme, en dag, vil det kun være Jesus som kan redde meg. Og min bønn i dag er at jeg skal innse hvor stor gave jeg har i troen på ham.

Søk Jesus

Mitt beste tips for å bli gira på misjon er det jeg gir meg selv hver dag: Søk Jesus. Forstå hva han har gjort og gjør i ditt liv. Da tror jeg det skapes en iver i oss etter å fortelle dette til andre. Både her hjemme og der ute.

Vær åpen for det, så vet jeg at Gud med tiden vil vise deg din konkrete plass i misjonsoppdraget.

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.