Andreas brenner for at alle folkeslag skal få Bibelen på sitt eget hjertespråk

Grafen for antall språk som har fått en del av Bibelen oversatt til sitt språk har økt enormt de siste to hundre årene. Du kan få være med å gjøre den tilgjengelig for enda flere.

Misjon

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

Andreas Nordli er leder i organisasjonen Ungdom i Oppdrag.

Det finnes i overkant av 7000 språk i verden. For 500 år siden var Bibelen oversatt til bare 35 av språkene, i hele verden. Det tok kirken 1500 år å oversette bibelen til 35 språk.

300 år senere var Bibelen eller en bibel-del oversatt til 94 språk.

Men utover 18- og 1900-tallet skjer det en endring. Antall språk som får en bibeloversettelse begynner å øve dramatisk. I år 1900 var Bibelen oversatt til 540 språk.

I år 2000 var det oversatt til over 2500 språk. For noen år siden passerte vi 3000 språk med en oversatt bibeldel.

Hør mer av hva Andreas Nordli har å dele med oss om utviklingen av bibeloversettelse til alle verdens språk:
(Saken fortsetter under videoen):

Du kan også bli med på dette arbeidet om å gjøre Bibelen tilgjengelig for alle mennesker på sitt eget hjertespråk. Det er allerede startet et arbeid blant 2500 nye språk. Likevel er det fremdeles 1500 språk som ikke har noen påbegynt bibeloversettelse.

For at dette skal bli en realitet så trenger man 1500 ulike team som sier ja til følgende fire ting:

  1. Lære meg et nytt språk så godt, slik at jeg kan begynne å oversette Bibelen til det språket.
  2. Etter jeg har lært meg språket, vil jeg ta tiden som strengs til å lære meg det språket.
  3. Før jeg begynner, vil jeg ta en utdannelse som er nødvendig for å lære seg hvordan en skal gjøre det.
  4. Jeg vil flytte et sted på jorda for å bo blant det folket som snakker det språket.

Mennesker som du og Andreas må si JA til det Gud vil i dag! Da må vi krysse grenser, og vi kan være med å skrive misjonshistorie.

Kanskje er dette noe for deg?
Ta gjerne kontakt!

Skjermbilde

Misjon

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

Andreas Nordli er leder i organisasjonen Ungdom i Oppdrag.