Malacandra – Reisen

Malacandra – Reisen

Malacandra er den første boken i C.S. Lewis sin berømte "Romtrilogi".

Malacandra

Malacandra er første bok i C.S. Lewis’ romtrilogi.
Boken ble for første gang utgitt i 1938.

At Lewis’ fortellinger er blitt tidløse, skyldes ikke minst forfatterens vidd og unike fortellerevne og betydningen av de moralske temaene han bringer på bane.

I år har Lunde forlag gitt ut tre bøker av forfatter C.S. Lewis (kjent for Narnia-bøkene). En av dem er Malacandra – Reisen, den første boken i en fantasy-trilogi. De to neste bøkene i trilogien (Perelandra og Thulcandra) kommer ut på Lunde etter hvert.

Kidnappet og fraktet til Mars

Elwin Ransom, språkviter og lærer ved Cambridge, blir kidnappet og tatt med ut i verdensrommet – til planeten Malacandra (som er den planeten vi på jorden kaller Mars).

Da han forstår at han er fraktet dit av mennene for å være et levende menneskeoffer som skal gis til noen av planetens beboere, de fryktinngytende sornene, lange bleke vesener som lever på Malacandra, klarer han å rømme fra mennene.

Mens han prøver å finne veien på en helt ny planet, der alt er fremmed, og i stadig frykt for sornene, blir Ransom etter hvert kjent med noen andre vesener. De er vennlige og hjelper han å finne mat, og lærer ham å kommunisere på deres språk. Han bor hos dem, og lærer å leve på deres måte.

Mange av tingene han har tatt for gitt på jorda, er ikke nødvendigvis det rette i det store bildet.

De lærer ham opp i kunnskap og visdom, om de ulike vesenene som finnes, og om alle tings orden. Etter hvert innser Ransom at mange av tingene han har tatt for gitt og akseptert som sant på jorda, ikke nødvendigvis er det rette i det store bildet.

Videre følger vi Ransom når han må ut på reise på Malacandra for å redde innbyggerne fra det som truer freden.

Fellestrekk med Avatar

Malacandra, som ble utgitt for første gang i 1938, har mange fellestrekk med de populære Avatar-filmene (2009 og 2022).

Vi ankommer en vakker verden som ikke er ødelagt av ondskap, og ser hva som skjer når menneskene kommer for å høste ressurser og rikdom.

Noen kaller trilogien «Narnia for voksne»

Malacandra er en spennende fantasy-bok, og i tillegg er det dypere lag i linjene. Noen kaller trilogien «Narnia for voksne», altså er det på samme måte som i Narnia mange linjer vi kan trekke til vårt kristne verdensbilde, og som vi kan få et nytt blikk på via fantasifortellingen.

Boken anbefales, enten du liker å lese fortellinger som kan utdype og belyse ting i det kristne verdensbildet, eller om du rett og slett bare liker å lese fantasy.
I så fall kan den kjøpes HER.

Andre Lewis-bøker

Dette året har det i tillegg kommet ut flere C.S. Lewis-bøker på Lunde forlag; blant annet OM SALMENE, der Lewis reflekterer rundt temaer vi finner i Salmenes bok i Bibelen, og en utvidet versjon av den tidløse boken SE DET I ØYNENE.

Du finner dem (og andre gode bøker av C.S. Lewis) HER.

Simon Berg

Malacandra

Malacandra er første bok i C.S. Lewis’ romtrilogi.
Boken ble for første gang utgitt i 1938.

At Lewis’ fortellinger er blitt tidløse, skyldes ikke minst forfatterens vidd og unike fortellerevne og betydningen av de moralske temaene han bringer på bane.