Bibelen

Hvor mange i himmelen?

I Johannes' Åpenbaring, kap. 7 står det at det kun er 144 000 mennesker som får Herrens segl. Betyr det at det ikke er flere enn dem som kommer til Himmelen?

av Alf Gjøsund

Lignelsene

Jesus ble nylig kåret til tidenes største geni i markedsføring.

av Sverre Bøe

Hva er en profet?

I gammeltestamentlig tid fantes det mange profeter. De profeterte om Jesus, Jesus som skulle komme. Men så kom jo Jesus. Han redda oss fra fortapelsen og han tilbød et nytt liv og en ny evighe

av iTro