Våg å leve et tålmodig liv

Våg å leve et tålmodig liv

– Det å våge å være tålmodig gir større gevinst enn å skulle ha alt her og nå, så fort som mulig, skriver Erika Vestre i dagens jentesnakk.

Jentesnakk

En gang i måneden er det Jentesnakk her på iTro. Her tar vi opp alt det som jenter er opptatt av. Fra jente til jente.

Jeg må innrømme det. Jeg er utålmodig, og det er ikke noe jeg er stolt av. Jeg skulle virkelig ønske jeg var mer tålmodig. At jeg kunne vært en som holder ut, og som ikke ble  grepet av rastløsheten og de «billige» løsningene.

Jeg tror ikke det finnes en sånn fire punktliste til «hvordan bli tålmodig», men jeg har likevel lyst til å dele fire tanker med deg når det gjelder utålmodighet, og hvordan  vi kan møte den i våre liv.

  1. La deg selv vente – det øker gleden

Forskning sier at det å vente faktisk fører til større glede i det lengre løp. Det å våge å være tålmodig gir større gevinst enn å skulle ha alt her og nå, så fort som mulig. Vi kan øve oss i å vente. Først i det simple små, men også etterhvert i det større og mer utfordrende. Tålmodigheten setter oss på prøve – den tester oss, men det vil være verdt å holde ut, for gleden vil være desto større etter vi har ventet.

  1. Stopp å bruke tid på unyttige ting

Dette her er en vanskelig greie. For hvordan kan vi vite hva som er nyttig og unyttig? Spørsmål vi kan stille oss da er: Hva og hvem tjener dette? Er dette noe som bringer meg nærmer Jesus? Hvordan bygger dette min karakter? S

elv om svaret på alle disse spørsmålene kan være positive, så trenger det ikke være slik at vi skal eller må bruke tid på det. Det handler om prioriteringer, om  hva vi vil fylle livet vårt med, og  hvem vi vil bruke livet vårt på. Mange ting kan være gode og viktige, men om det blir for mye av det gode kan det meste fort bli tiltak.

  1. Vær oppmerksom på de tingene som gjør deg utålmodig

Hva er det som gjør at du ikke orker å vente, holde ut eller være tilfreds der du er? Hvis jeg skal ta utgangspunkt i eget liv, tror jeg det hele koker ned til to faktorer: sammenligning og resultatfiksering.

Jeg sammenligner meg selv med alle andre, hele tiden, bevisst og ubevisst. Jeg sammenligner andres «grønne gress», med mitt «ugress», og det gjør meg utålmodig, utilfreds og stresset. Det får meg til å jage fra det ene til det andre. Jeg streber hele tiden etter å finne noe som er bedre enn det jeg har nå, i stedet for å faktisk være fornøyd med tingenes tilstand, og rolig vente på Gud som virker i alle prosesser.

I tillegg tror jeg at jeg preges av tidsånden. Den som alltid viser til mål og resultater, mer enn til prosesser og veien til målet. Og her tror jeg vi har mista noe viktig. Det er nettopp i det å tålmodigheten vi blir klare i møte med det  ukjente som Gud leder oss inn i. Tålmodigheten er  essensiell for at vi skal være rustet til det som ligger foran.

  1. Vi kan be til en tålmodig Gud

Jeg tror at det er en grunn til at Bibelen legger vekt på tålmodighet og å leve et liv ikledd tålmodighet. Tålmodighet viser til en annen virkelighet enn den vi lever i her og nå.

Tålmodighet kommer ikke av seg selv. Vi trenger å be til Gud om at Han må vise oss hvordan vi skal være tålmodige med oss selv, med hverandre, men også i vår relasjon til Ham. Be over det som gjør deg utålmodig og be om at Den Hellige Ånd skal hjelpe deg til å ta gode valg, men også om å holde ut i de prosessene du står i akkurat nå.

Begynn å be om at Han skal vise deg hvordan tålmodigheten trekker deg nærmere Han.  La Gud få bygge din karakter og imøtekomme dine lengsler og jag.

Kolosserne 3:12: Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede! Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskjedenhet og tålmodighet. 

 

 

Unsplash

Jentesnakk

En gang i måneden er det Jentesnakk her på iTro. Her tar vi opp alt det som jenter er opptatt av. Fra jente til jente.