Even møtte Jesus gjennom de kristne verdiene

Even møtte Jesus gjennom de kristne verdiene

Da Even hadde det som vanskeligst i livet, innså han hvor viktige de kristne verdiene var for samfunnet.

Mitt vitnesbyrd

«Mitt vitnesbyrd» er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.

Even Bull-Tornøe vokste opp i et ikke-kristent hjem. Dermed var ikke veien til tro noen selvfølge.

Den veien kan du lese om i denne saken.

Ikke vant til kirke

Kirken var fremmed for ham i oppveksten, men gjennom skolegudstjenestene fikk han sitt første møte med kirken.

Han forteller at han kanskje fikk litt avsmak for kristendom, fordi det føltes påtvunget og var vanskelig å forstå. Likevel kan han ikke huske å ha kalt seg selv ateist.

– Jeg har alltid trodd det har vært noe større, men ikke fått noe svar på det hjemmefra. Som liten var nok ikke behovet for svar eller nysgjerrigheten så stor, så det var aldri noe jeg tenkte mye på.

Kristelig konfirmasjon

Da han kom i konfirmasjonsalder, fikk han sitt neste møte med kristen tro. Han fikk høre om et kristent konfirmasjonsopplegg, som noen han kjente hadde gått på.

– Selv om jeg ikke var kristen, hørtes det veldig hyggelig ut, med få folk og et spennende opplegg.

Det ga ham mye. Han fikk et bilde av kristendommen fra kristne sitt perspektiv, og ikke bare det lærebøkene på skolen sa.

– Jeg konfirmerte meg, men ble ikke døpt. Jeg kunne ikke kalle meg kristen etterpå, men jeg satt igjen med mer kunnskap og en positiv holdning til den kristne troen.

Til tross for gode opplevelser under konfirmasjonsopplegget gikk det mange år uten at tro var et tema. Han var agnostiker, og tok ikke noe særlig standpunkt.

Livet tar en annen vending

Dagene ble veldig tomme.

På starten av videregående ble livet vanskelig. Even slet med en depresjon og høyt fravær, noe som til slutt førte til at han måtte slutte på skolen halvveis ut i vg1.

Han ble sittende mye hjemme det neste halvåret.

– Dagene ble veldig tomme. Jeg brukte det meste av dagene til gaming og å se på YouTube. Etter hvert ble det veldig kjedelig, og av en eller annen grunn begynte jeg å sette meg inn i politikk.

Da han brukte tid på å sette seg inn i politikk og samfunn, oppdaget han en utfordring.

– Jeg hadde for mange meninger om politiske saker, uten å ha noen gode argumenter eller grunner for det. Jeg innså etter hvert at de kristne verdiene har bygd samfunnet vi har i dag. Og da fikk jeg en større interesse for å oppsøke kristendommen på nytt.

Intellektuell søken

Før så han på det som følelsesbasert og blind tro, men nå begynte han å tenke på at det må være en grunn til at så mange mennesker er kristne.

– Etter en søken over noen måneder, så landet jeg på at kristendommen må være sann. Det var en lang prosess, ikke noe over natta. På et punkt fikk jeg en genuin tro på evangeliet. Jeg ble kristen.

Omvendelse og dåp

Videre forteller han om et oppgjør med eget liv og vaner. Da hadde han begynt på videregående for andre gang.

– Jeg husker flere øyeblikk den høsten, da jeg innså hvilke ting i livet mitt som var galt, og som jeg måtte vende meg om fra.

I november 2019 ble han døpt, og med det viet han livet sitt til Jesus.

– Kjernefamilien og alle besteforeldre stilte opp i dåpen. Det er jeg takknemlig for.

Store spørsmål

I tida som nyfrelst hadde Even en god venn som han hadde samtaler med, om stort og smått innenfor tro. Vennen var tålmodig, og det var lav terskel for å komme med spørsmål.

Han ble tatt godt imot i flere kirker han var innom, og ble kjent med flere kristne, men få på hans egen alder.

Derfor så han etter en kristen skole, og begynte på Tryggheim vgs. Der fikk han en god romkamerat, og de hadde mange hyggelige samtaler og teologiske refleksjoner.

Samtidig var ikke fokuset på de vanskelige spørsmålene hos de fleste så stort som han hadde sett for seg.

Da han hadde blitt mer kjent med det kristne landskapet, fant han ut at det han lette etter egentlig var en bibelskole.

– Jeg valgte bibelskole for å lære mer om det jeg tror på. Dette har jeg ikke lært om i oppveksten på søndagsskole eller fra foreldrene mine, som mange kristne har gjort. Det har gått mye fritid til å finne svar på spørsmål etter jeg ble kristen, og med få folk å snakke med er det ikke nødvendigvis bare lett.

Han begynte på Bildøy bibelskole da han var ferdig på videregående, selv om planen opprinnelig var å bli lærling.

– Jeg tror jeg kom til den plassen Gud ønsket å ha meg.

Forandring

Nå har jeg fått fred

– Ble livet annerledes etter du ble kristen?

– Genuin glede og mening i livet er nok noen nøkkelord. Jeg har mange mennesker jeg er glad i og som er glad i meg, og de betyr mye for meg. Men likevel, da jeg fant Jesus fikk jeg et evig fundament for lykke i livet.

Han forteller videre:

– Uansett om jeg skulle miste alt jeg har og alle rundt meg, vil Gud likevel være der, alltid. Familien min og vennene mine er glade i meg, samtidig er det en helt annen type glede i livet med Guds ubetingede kjærlighet i tillegg.

Som kristen forsto han at han var skapt i Guds bilde.

– Jeg kan vite at mennesker er skapt i Guds bilde, og derfor uendelig mye verdt, uansett. Det gir et nytt syn på mitt eget liv, men også hvordan jeg vil forholde meg til andre. Det gir en ro, men også et ansvar.

Ingen forventer at en bibelskoleelev skal redde verden, forteller Even, men han merker at ønsket om å vise nestekjærlighet i praksis blir en større del av hverdagen.

– Det er lett i teorien, men i praksis er det ikke alltid slik. Det krever litt ekstra tålmodighet.

Dødsangst

Even forteller også åpenhjertig om tanker han hadde om døden.

– Jeg har slitt mye med angst rundt hva som skjer etter døden. Nå har jeg fått fred rundt noe av det skumleste jeg visste om, og det styrker meg i hverdagen. Jeg vet aldri hvor lenge jeg har igjen, men hvis noe skjer meg nå, vet jeg at jeg er i Guds hender.

Gjennom Evens trosreise har familien respektert ham, selv om de ikke er enige. Selv om han har vokst opp i et bra hjem, så har ikke livet vært lett for ham på andre fronter.

Det har vært en vond vei til der han er i dag. Fremdeles sliter han med vanskelige perioder, men han avslutter med å si:

– Nå er jeg endelig hjemme.

Mitt vitnesbyrd

«Mitt vitnesbyrd» er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.