Hver dag blir 16 kristne drept for troen sin

Hver dag blir 16 kristne drept for troen sin

Afghanistan er nå verdens farligste land å være kristen i, ifølge fersk Åpne dører-rapport.

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

Nord-Korea har vært kjent for å være det landet i verden der det er farligst å være kristen.

Nå har Afghanistan gått forbi, og overtatt førsteplassen. Ikke fordi det har blitt bedre å være kristen i Nord-Korea – men fordi det har blitt mye verre i Afghanistan.

16 kristne blir drept for sin tro – hver dag

Organisasjonen Åpne Dører følger nøye med på hvor mange kristne som blir forfulgt og drept for troen sin på Jesus rundt om i verden.

Hvert år gir de ut en rapport som viser hvordan situasjonen er for verdens kristne med tanke på forfølgelse.

Årets Åpne Dører-rapport viser at det er en økning i hvor mange kristne som blir forfulgt, og at forfølgelsen nå befinner seg på et rekordnivå. 

(Du kan se en 34 minutter lang presentasjon av årets Åpne Dører-rapport nederst i saken)

Noen viktige tall:
  • Nesten 360 000 kristne i verden blir utsatt for svært høy eller ekstrem forfølgelse (dette tilsvarer 1 av 7 av verdens kristne)
  • 5 898 kristne ble i fjor drept for sin tro – 16 hver dag! (25 % flere enn året før)
  • 5 110 kirker ble angrepet, ødelagt eller stengt (over halvparten av dem i Kina)

De fem verste landene å være kristne i er:

1. Afghanistan
2. Nord-Korea
3. Somalia
4. Libya
5. Jemen

Se Åpne Dører sin presentasjon av de fem landene (4:01 min):

 

4 trender i forfølgelsen av kristne

Åpne Dører trekker fram særlig fire trender som forklarer hvorfor forfølgelsen øker:

1. Talibans seier inspirerer andre jihadister – over hele verden

Da Taliban overtok makten i Afghanistan i høst, begynte de å lete etter kristne. Menn ble drept, kvinner og unge jenter ble voldtatt og solgt, eller tvangsgiftet med Taliban-soldater.

Talibans seier inspirerte jihadister andre steder i verden, og viser at det kan gi resultater å stå opp mot korrupte og vestligvendte regimer, bare man prøver hardt nok og lenge nok.

2. Stadig flere kristne er på flukt
  • I Myanmar er mange kristne drevet på flukt etter militærkuppet.
  • Islamistisk terror har også drevet hundretusener på flukt i Afrika, og noen regioner er tømt for kristne.
  • Kristne minoriteter i flyktningeleire er sårbare for overgrep, og mange nøler med å oppsøke leirene og går glipp av fordelene en formell flyktningestatus fører med seg.

Mens man er på flukt, er man ekstra sårbar for utpressing, menneskehandel, voldtekt og arrestasjoner, og dette rammer mange kristne flyktninger.

3. Kinesisk modell for sentralisert kontroll kopieres av andre

Kinesiske myndigheter lager stadig strengere regler som gjør det vanskeligere for de kristne i landet. Samtidig styrker de år for år overvåkningen for å kunne kontrollere befolkningen, og finne dem som ikke lever i tråd med måten regimet ønsker.

Nå kopieres dette av flere andre land, for å sikre at de som tenker eller lever annerledes enn det regimet ønsker, skal kunne bli avslørt.

Det blir rett og slett vanskeligere å være kristen der dette er uønsket av myndighetene, og det er vanskeligere å ikke bli oppdaget. Dette er en stor utfordring for kristne minoriteter i mange land med sterke kristen-fiendtlige styresett.

4. Autoritære regimer og kriminelle grupper fortsetter å bruke covid-restriksjoner for å svekke Kirken

Covid-restriksjoner blir misbrukt av autoritære regimer for å begrense kirkenes frihet. Myndigheters sterke fokus på pandemibekjempelse har enkelte steder også medført større handlingsrom for kriminelle grupper.

Noen steder har kirker blitt nektet åpne igjen etter hvert som generelle restriksjoner oppheves, og flere steder har covid-håndteringen gitt større rom for grupper som forfølger de kristne på ulike måter.

Driver oss til bønn og engasjement

Selv om kristne i Norge i stor grad lever uten forfølgelse for troen vår, betyr ikke det at vi kan være likegyldige til at kristne andre steder blir forfulgt. Det bør tvert imot mobilisere oss til å gjøre det vi kan.

  • Vi kan være med i bønn for våre brødre og søstre rundt om i verden som må betale en høy pris for å kunne tro på Jesus.
  • I tillegg kan vi på ulike måter engasjere oss i kampen for trosfrihet og andre menneskerettigheter, siden denne virker å være på tilbakegang mange steder i verden.

For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg.Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. (1 Kor 12,26-27)

 

 

Unsplash

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.