Den kristne troen stemmer både med min logikk, erfaringer og intuisjon av hva som er godt

Den kristne troen stemmer både med min logikk, erfaringer og intuisjon av hva som er godt

3 grunner til at jeg er kristen.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Nylig skulle jeg skulle svare på hvorfor jeg var kristen. Først tenkte jeg på miljøfaktorene: kristen familie, kristne venner, kristen menighet, og jobb i kristen organisasjon.

Miljøfaktorene

Jeg må innrømme at mye taler for at det er naturlig for meg å være kristen, og at det hadde vært tilsvarende nærliggende å være for eksempel muslim hvis familie, venner, jobb og menighetsfellesskap var muslimer.

Men mine grunner for å være kristen stopper heldigvis ikke her. Her er 3 andre grunner:

1. Jakten på sannhet

Jeg vil ikke bare tro av gammel vane, men ønsker å finne ut av hva som er sannheten. Derfor kom jeg til et punkt der jeg måtte finne ut av om jeg ville videreføre den kristne troen videre i livet mitt eller kaste det fra meg. Jeg leste masse i Bibelen, og fikk flere spørsmål enn jeg hadde fra før.

Jeg begynte å lese om logiske argumenter for kristen tro vs. andre livssyn, så på debatter og samtaler mellom kristne og ateister og agnostikere.

Jeg håper at jeg fortsatt virkelig er på jakt etter sannheten, og jeg er ikke redd for å finne den.

Gradvis har jeg funnet at kristendommen gir et verdensbilde som både er godt å leve etter og som gir logisk og rasjonell mening. Dette gir meg et stødigere fundament for troen.

Det er ikke til å stikke under en stol at jeg har lettere for å tro på argumenter for at kristendommen er sann enn argumenter mot. Det er en naturlig tilbøyelighet på grunn av mitt miljø.

Likevel er det stadig ting jeg lurer på og strever med i troen, og jeg ønsker ikke å undertrykke disse spørsmålene. Og jeg håper at jeg alltid vil være på jakt etter sannheten, og ikke være redd for å finne den, om det så ikke skulle være det jeg har vokst opp med.

2. Personlige erfaringer

Jeg har også hatt personlige erfaringer; bønnesvar og andre små opplevelser som har medvirket og bekreftet troen underveis.

Jeg er fullstendig klar over at mye av dette kan være tilfeldigheter, og derfor skriver jeg noe av det opp slik at jeg kan gå tilbake og se på det senere. For hvis det viser seg å være veldig mange tilfeldigheter, kan det også hende at det ikke er tilfeldigheter likevel.

Dessuten vet jeg fra Bibelen at Gud ofte virker i det små og hverdagslige (som kan virke tilfeldig), så det kan være overnaturlige hendelser selv om det er smått og hverdagslig.

3. Personlig relasjon til Jesus

Jeg har ofte lurt på hva et «personlig forhold» til Jesus er, ettersom jeg ikke kan kommunisere med ham på samme måte som med mennesker.

Jesus hadde mye å si om hvordan det er godt for oss å leve, og som kristen tar jeg valg som jeg kanskje ikke ville gjort ellers.

Jeg tror noe av relasjons-begrepet kan innebære at vi lar Jesus sin vilje prege valgene våre på grunn av at vi stoler på at Jesus elsker oss, altså ikke for å få Jesus til å elske oss. 

Jesus hadde mye å si om hvordan det er godt for oss å leve, og som hans etterfølger tar jeg valg som jeg kanskje ikke ville gjort ellers, men fordi Jesus har sagt det. Jeg velger å stole på at hvis han valgte å dø for meg, så må han også ville meg det beste.

Ofte merker jeg at når jeg velger å bli preget av Jesus i mine valg, gjør det noe positivt med meg; det gir meg en tilfredsstillelse og trygghet.

Gode grunner

Så den kristne troen stemmer både med min logikk, mine personlige erfaringer, og min intuisjon av hvordan det er godt for oss mennesker å leve.

 

Unsplash

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.