La oss se på guttegjengen Jesus valgte som sine tolv disipler

La oss se på guttegjengen Jesus valgte som sine tolv disipler

Hva slags gutter hadde Jesus med seg?

Guttesnakk

En gang i måneden er det Guttesnakk på iTro.

1. De var unge

Vi vet cirka når disiplene til Jesus døde, dermed kan vi regne oss frem til at de fleste var tenåringer når de ble valgt som Jesu disipler. La ingen forakte deg fordi du er ung – Jesus kan gi deg ansvar og innflytelse selv om du er ung.

 

2. De var ulike

Gjengen Jesus valgte seg bestod av veldig forskjellige typer. Peter var av den spontane typen, Tomas var tenkende og sta, Johannes var både atletisk, hissig og drømmende, Levi (Matteus) var detaljfokusert og Andreas hadde et ekstra øye for å få frem barna.

Jesus ville ha med alle slags menn i disippelflokken sin.

Dette forteller oss at det ikke er «en stereotypisk kristen mann» som alle må ligne. Vi er ulike som menn, og har ulike preferanser for hvordan vi liker å leve.

Jesus ville ha med alle slags menn i disippelflokken sin. Selv Judas Iskariot med litt tvilsom moral (han stjal av felleskassa) ble utvalgt til å følge Jesus.

 

3. De var syndere

Alle disiplene sviktet og forlot Jesus. Likevel inviterte Jesus dem inn igjen etter sin oppstandelse. De var de første som fikk høre, og som virkelig forstod evangeliet.

Det var ikke fordi de var så fantastiske at de fikk følge Jesus, men det var fordi Jesus var fantastisk. Jesus tilga dem deres synder og feil, og de fikk starte på nytt – igjen og igjen. Det samme gjelder for oss.

 

4. De var trofaste

Jesus tvang ingen til å følge seg. Disiplene tilsluttet seg ham frivillig. Dermed fikk de se og lære av hvordan Jesus gjorde ting. Hvordan Jesus møtte andre mennesker. Hvordan han talte sannheten til mektige og utslitte mennesker. Hvordan han ba, tolket Guds ord og talte for andre. Hva han lo av, og hva han korrigerte. Hvordan han prioriterte, og hva slags folk han hang med.

Hvordan etterfølgelsen av Jesus ble seende ut varierte fra personlighet til personlighet.

Flere av disiplene skrev ned sine opplevelser med Jesus, og vi har det de skrev samlet i fire evangelier i Bibelen.

Hvordan etterfølgelsen av Jesus ble seende ut varierte fra personlighet til personlighet i disippelflokken, men felles for de alle var at de forble trofaste mot Jesus helt til døden, delte ordet om hans frelse videre og holdt seg i den kristne menigheten.

I det kristne fellesskapet fikk de hjelp og veiledning til å forstå hvordan Jesu ord og gjerning utfordret dem til å leve i dag – og hvor avhengig de hver dag var av Jesu nåde og tilgivelse.

 

Unsplash

Guttesnakk

En gang i måneden er det Guttesnakk på iTro.