– Det var Den hellige ånd som gjorde disiplene i stand til å være Jesu utsendinger

– Det var Den hellige ånd som gjorde disiplene i stand til å være Jesu utsendinger

I dagens andakt skriver Martin Holskar om hva det vil si å være utsendt som Jesu disippel.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Dagens bibeltekst er hentet fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.

Saken ble første gang publisert 31.mai 2020.

Joh 20, 19-23

Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side.

Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.»

Alle har hørt om Disney. Walt Disney, personen bak suksessen, var en mann med store drømmer og mange ideer. Gjennom animasjon virkeliggjorde han drømmene sine. Rundt seg samlet han mennesker som skulle jobbe mot de samme drømmene og visjonene.

Etter Disney sin død i 1966 levde teamet hans videre og holdt liv i de mange ideene. De fikk æren av og fullmakten til å bære hans navn videre.

Helt frem til i dag har The Walt Disney Company vært lojale mot mannen og visjonene som startet det hele.

Fullmakt fra Jesus

Jesus levde på jorden i litt over 30 år. Han hadde mange drømmer. Etter å ha stått opp fra de døde skulle nå Jesus reise bort fra verden igjen.

For å føre sin arv og sine visjoner videre, pekte Jesus nå ut disiplene sine. Han gav dem fullmakten til å bære hans navn videre.

På grunn av disiplene Jesus pekte ut, lever Jesus Kristus sitt navn fremdeles. To tusen år senere er det over to milliarder mennesker som kaller seg nettopp «kristne».

Representanter for Jesus

Disiplene til Jesus bar med seg mye mer enn bare et navn, og visjoner og ideer. De bar med seg en virkelighet.

Da Jesus døde og stod opp brøt en helt ny virkelighet gjennom. Denne virkeligheten var disiplene en del av. Jesus sa om dem at de ikke var av verden, men sendt til verden (Joh 17,14-19).

De var sendt for å gi verden en smak av Jesus sin virkelighet.

Disiplene skulle altså ikke skape fantasiverdener slik Disney gjør. Nei – de var og representerte en egen virkelighet som verden skulle få oppleve gjennom dem.

Lojale disipler

Måten de skulle gjøre dette på, var ved å være lydige og tro mot han som hadde sendt dem. De hadde sett ham og hørt ham gjennom flere år, og skulle nå være lojale mot hans navn.

Vi kan sammenligne det med Disney. Disiplene skulle være lojale mot Jesus, slik The Walt Disney Company er lojale mot Walt Disney.

Eller vi kan sammenligne det med hvordan Jesus var sendt av Faderen, som vi kan lese om i Johannesevangeliet kapittel 5 vers 16-30. Der sier Jesus blant annet: «jeg søker ikke det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg.»

Disiplene ble sendt av Jesus til å være lojale mot ham som sendte dem. I kraft av Den hellige ånd skulle de gjøre som han ville.

Det er Gud som handler

2000 år senere lever Jesus sine drømmer og visjoner fortsatt. I dag er vi en del av den samme virkeligheten som disiplene. Gjennom oss vil verden få en smak av en annen verden. Hvis Gud vil.

Dette «hvis Gud vil» er viktig.

På den ene side er det vår forpliktelse å være lojale mot Jesus. Vi må gjøre oss kjent med hans «drømmer og visjoner». Hvem er han? Hvordan er han? Hva vil han? Jeg tror vi alle har nok kunnskap om dette til å være lojale mot Jesus, slik vi er kalt til. Dette er en viktig utfordring som vi ikke skal ta lett på.

Men på den annen side er ikke dette noe vi skal oppnå. Dette er Guds prosjekt, og alt avhenger av at han handler. Det var Den hellige ånd som gjorde disiplene i stand til å være Jesu utsendinger. Også i dag er det Den hellige ånd – Gud selv – som må sørge for å gi verden en smakebit av ham.

Jon Olav Selstø

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Dagens bibeltekst er hentet fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.

Saken ble første gang publisert 31.mai 2020.