Lovprisning trenger ikke å være sang, men handler om å ære Gud

Lovprisning trenger ikke å være sang, men handler om å ære Gud

Lovsang med stor L.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Dagens bibeltekst er finner vi i Lukas 1,46-55:

Da sa Maria: «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.


Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting har han gjort mot meg, han, den mektige; hellig er hans navn. Fra slekt til slekt varer hans miskunn over dem som frykter ham.


Han gjorde storverk med sin sterke arm; han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet. Han støtte herskere ned fra tronen og løftet opp de lave.

Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg. Han tok seg av Israel, sin tjener, og husket på sin miskunn slik han lovet våre fedre, Abraham og hans ætt, til evig tid.»

 

Du kan også lytte til andakten her:

Ikke bare sang

Hva er ditt forhold til lovsang? Har du tenkt på at lovsang ikke trenger å være sang? Selve ordet kan nemlig lure oss litt. Teksten i dag kalles Marias lovsang, men vi leser jo helt tydelig at hun sa.

Mer enn stil og uttrykk er det innholdet i det som synges eller sies som gjør lovsang til lovsang. Så hva er det her som gjør akkurat dette til lovsang? For dette er nemlig lovsang med stor L!

Kort og godt dreier det seg om Gud, hvordan han er og hva han har gjort. Hun lovsynger Gud fordi han har sett til henne i hennes fattigdom, han har gjort store ting mot henne, hans miskunn varer evig, han gjorde storverk, han løftet opp de lave, mettet de sultne, husket på sin miskunn og tok seg av Israel. Da blir det lovsang!

 

Hyllest til Gud

Alt dette er grunnen til at hun begynner med å si «min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For…» For! Fordi Gud har gjort (og så kan du lese hele rekka igjen) vil Maria opphøye ham og fryde seg i ham.

Når du lovsynger på et møte eller en gudstjeneste, er det ikke nettopp det Maria beskriver du søker etter? At din sjel skal opphøye Gud og din ånd fryde seg i ham?

Om du har lovsunget på et møte eller for deg selv og ikke riktig syntes at musikken og følelsene du synger stemmer helt med slik du egentlig har det, da skal du bli med og se hvordan Marias lovsang er.

 

Ekte lovsang

Hun er en fantastisk lovsangsleder! I det gamle testamentet står det om Mirjam, søstera til Moses, som etter at folket var berget gjennom Rødehavet tok en tromme og ledet folket i lovsang (2. Mos 15,20). Lovsang til Gud for det han hadde gjort!

Hvis du ønsker å kunne lovsynge som Maria er det ett sted du skal gå til: Bibelen.

Nettopp det leder både Maria og Mirjam oss til. Her er vi ved en nøkkel for frisk, ekte og rik lovsang. I en av biblene mine har disse få versene hele 27 referanser til andre steder i Bibelen. 27! Maria må ha kjent sin Bibel svært godt, og det helt uten bibelskole.

Hvis du ønsker å kunne lovsynge som Maria er det ett sted du skal gå til: Bibelen. Der blir du kjent med hva Gud har gjort og hvem Han er. Bare det kan skape evig lovsang i hjertet ditt, enten du sier den eller synger den.

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen