Hva mener Jesus når han sier at han ikke er kommet for å bringe fred, men sverd?

Hva mener Jesus når han sier at han ikke er kommet for å bringe fred, men sverd?

Det er viktig å lese Bibelen i sin helhet.

Trosforsvar

Trosforsvar, eller apologetikk, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.

I min bibellesning støter jeg i blant på tekster som er vanskelig å forstå. De ser ut til å si noe annet om Jesus enn det jeg tror er sant.

Matteus 10,34-39 er en slik tekst. Jesus sier at han ikke er kommet for å skape fred, slik jeg tror, men for å bringe sverd og uvennskap:

Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd. Jeg er kommet for å sette skille: Sønn står mot far, datter mot mor, svigerdatter mot svigermor og en manns husfolk er hans fiender.
Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdig. Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verdig. Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.

Hensikt og resultat

Jeg tror vi gjør lurt i å skille mellom hensikten og resultatet av Jesus sitt komme i møte med denne teksten.

Jesus sin hensikt var å skape fred – fred og forsoning med Gud for alle mennesker. (Rom 5,1)

Allikevel ville den umiddelbare konsekvensen av hans komme være splittende; de som «hørte Guds stemme» ville følge Jesus, de andre ville skape motstand. Slik ble det tydelig hvem som var for og imot Jesus.

Jesus sin hensikt var å bringe fred, men den umiddelbare konsekvensen splittet folk og skapte smerte.

Målet ved en amputasjon er å lindre smerte, men den umiddelbare konsekvensen er smerte. På samme måte; Jesus sin hensikt var å bringe fred, men den umiddelbare konsekvensen splittet folk og skapte smerte, og ikke minst ble sverd en del av konsekvensen.

Bibelens helhet

Her, som så mange andre steder, må vi se Bibelens og Jesu lære samlet sett. Jesus kalles «fredsfyrste» (Jes 9,6) og ber disiplene sine om å aldri ty til sverd (Matt 26,52).

Dette må vi ha med oss i møte med denne teksten, for en kan alltid få Bibelen til å si det en vil, så lenge en bruker lite nok Bibel.

Spørsmålet vi bør stille oss er dette: «Hva sies egentlig her? Hva står her når vi leser teksten på dens egne premisser, sett sammen med så mange relevante kontekstuelle faktorer som mulig?

Sjansen er stor for at vi, med våre vestlige 2021-briller, ikke alltid får med oss alt bibeltekstene forteller.

 

Unsplash

Trosforsvar

Trosforsvar, eller apologetikk, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.