Har Gud virkelig sagt?

Har Gud virkelig sagt?

Helt siden skapelsen har mennesket møtt fristelse. Har Gud virkelig sagt at det er synd å se på porno og onanere?

Sex og sånt

Sex og sånt er spalten hvor vi tar opp spørsmål rundt for eksempel seksualitet, forelskelse og forhold, på et bibelsk grunnlag.

Denne saken ble opprinnelig publisert 30/04/2019.

Har Gud virkelig sagt at det er synd å se på porno og onanere? Hva slags «Challenge» er det? Snakker vi om to ulike ting eller er det ofte en sammenheng?

Det er vanskelig å skrive noe kort om onani. Gud har skapt oss som hele mennesker, også det som omhandler vår seksualitet. Om vi tar porno inn som en del av vår seksualitet blir det med en gang enklere å skrive noe tydelig om dette.

Helt siden skapelsen har mennesket møtt fristelse. Porno, begjær og seksuelle fantasier er ikke noe nytt og vi finner spor av dette i hele menneskeheten sin historie. Fristelse og seksualitet er ekstra utfordrende fordi vi er skapt med sterke følelser og vi lever i et samfunn som er veldig seksualisert. Dette gjør også selvsagt noe med hva vi tenker om sex. Gud har skapt vår seksualitet til noe bedre enn å se på porno og onanere.

Les mer: Skam og Skyldfølelse på grunn av onani.

Orgasme er en sterk følelse som gjør noe fysisk med kroppen vår som kjennes godt.

På mange måter oppleves orgasme som en belønning, men når belønning kommer av å ta «snarveier» er det naturlig at det kommer andre følelser også. Derfor opplever mange både skyldfølelse, skam og avhengighet knyttet til å se på porno og onanere.

  • Skyldfølelse fordi en begjærer en annen sin kropp til sin egen tilfredstillelse. Porno handler kun om å ta og utnytte et annet menneske som er skapt i Guds bilde.
  • Skam fordi opplevelsen av uverdighet kommer fort når vi lever i konflikt med hva Gud har skapt oss til. Summen av alt vakkert Gud har sagt om seksualitet forklarer godt at å se på porno er i konflikt med det. Bibelen kaller dette for synd.
  • Avhengighet fordi en minster kontroll og vender tilbake til porno selv om en egentlig ikke ønsker det. Dette henger tett sammen med hvordan belønning gjør at vi repeterer det som oppleves godt i øyeblikket.

Porno, skyld, skam og avhengighet er ingen god kombo!

Hvordan kan en motstå denne fristelsen om det er noe du ønsker?

  • Snakk åpent med en voksenleder du har tillit til.
  • Er det noen du kan snakke regelmessig med om dette?
  • Still spørsmål.
  • Gjør valg om til en praktisk handling – kan du velge å ikke ha mobilen på rommet en periode?

Flere tips: 6 praktiske tips til å håndtere pornofristelser

Vi må ofte gå til kjernen og utforske dybden av mennesket skal vi finne svar. Min «Challenge» til deg er: Hva har Gud virkelig sagt om seksualitet? Det finnes en bedre historie om seksualitet enn hva porno kan fortelle.

Den beste ressursen er Bibelen og mennesker du har tillit til som har «fylt» seg med den. Boken Gutt og Jente: En bok om sex, forhold og identitet vil også gi deg svar på mange spørsmål rundt dette – kjøp den.

Gud har virkelig sagt at du er verdig!

Les også disse sakene om pornografi: 
Pornoens mørke sannhet
Tilbakefall og tilgivelse

 

 

Sex og sånt

Sex og sånt er spalten hvor vi tar opp spørsmål rundt for eksempel seksualitet, forelskelse og forhold, på et bibelsk grunnlag.

Denne saken ble opprinnelig publisert 30/04/2019.