Faste og bønn nevnes i Bibelen, men må man gjøre begge deler i 2019?

Faste og bønn nevnes i Bibelen, men må man gjøre begge deler i 2019?

Sofie utfordrer deg til å bli med på faste hver onsdag i mars.

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Du har kanskje fastet fra sosiale medier, sukker, kaffe eller dating? Hvilken faste var det Jesus siktet til? Disse formene for faste er vel og bra; de frigjør tid til viktigere ting, og setter oss fri fra unødvendige avhengigheter.

Men hvis du ikke har testet ut en bibelsk faste enda, så har du mye spennende i vente.

Å innse sin svakhet

Når man ikke spiser mat, kjenner man seg svakere. Og nettopp her ligger en av nøklene til det å faste – vi innser vår menneskelige svakhet og vårt behov for Gud. Og mens vi opplever svakhet i det fysiske, blir vi styrket i våre åndelige liv.

Faste går hånd i hånd med bønn, og de to er nesten uadskillelige i Bibelen. Der man vanligvis ville brukt tid på måltid, har man nå tid til å be. Og hver gang du kjenner sultfølelsen, husker du på hvorfor du fastet, og legger det fram for Gud i bønn. Det kan resultere i et mer fokusert og frodig bønneliv.

Det hyppigste bønneemnet mitt er mer av Gud i livet mitt.

Så hva kan man faste og be over? Som oftest når jeg faster, har jeg en eller flere bønneemner jeg ber spesielt for. Det hyppigste bønneemnet mitt er mer av Gud i livet mitt. Når jeg kjenner den fysiske sulten, ber jeg Gud om å gjøre det om til en sult etter mer av Jesus.

Jeg tyr også til faste og bønn når jeg føler meg fanget av synd, når jeg står overfor vanskelige valg, når jeg trenger Hans ledelse i små og store ting, når jeg trenger gjennombrudd i relasjoner eller situasjoner, forbønn for andre, frelse for mennesker, og listen fortsetter…

Vi trenger fasten

Jeg faster ikke for å gjøre meg mer fortjent til å få svar fra Gud, men heller at jeg blir mer lydhør til hva Han faktisk sier. Når jeg faster, og derfor ber oftere, opplever jeg enda flere og tydeligere bønnesvar.

Gud trenger ikke at vi faster for at Han skal høre på oss, men jeg tror vi trenger det. Det stiller oss i en posisjon hvor vi ydmyker oss foran Gud, er mer utholdende i bønn og vinner seier i det åndelige.

Hvordan faste?

Sett av en hel eller halv dag til å faste, skipp måltidene og bruk tiden i bønn istedenfor. De første gangene kan du gjerne drikke juice/saft og etterhvert prøve med bare vann.

Å faste er dessverre ikke en gyldig grunn for fravær hverken på jobb eller skole, men det er fullt mulig å fortsette hverdagen selv om man faster. En idé er å ikke trene denne dagen, eller trene tidlig på morgenen. Ellers trenger man ikke gjøre noe stort nummer ut av at man faster.

Faste er ikke en plikt; heller en invitasjon fra Gud. Det har vært vanlig for kristne å faste gjennom alle tider, og jeg tror ikke faste har mistet sin kraft i vår tid. Når Jesus snakker til disiplene sine om faste, sier han ”når dere faster” og ikke ”hvis dere faster” (Matt 6,16). Derfor har jeg lyst til å invitere deg til å være med meg og faste hver onsdag nå i mars!

(OBS! Rådfør deg med lege før du faster hvis du har helseproblemer).

Unsplash

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.