Er det galt å ikke gi penger i kollekt når du heller vil bruke de i kiosken?

Er det galt å ikke gi penger i kollekt når du heller vil bruke de i kiosken?

Kollekt er et uttrykk for hvordan vi kan reflektere Guds generøsitet og spre evangeliet videre til vår neste.

Misjon

I «Misjon» kan du lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å dele Guds kjærlighet med andre.

Er det å gi penger i kollekt en test for å vise hvor kristen du er? Neppe. Å gi kollekt er ikke noe du gjør for å få Gud til å like deg mer.

Det er heller ikke ment å være noe som skal gi deg dårlig samvittighet, og ikke noe du skal føle deg tvunget til å gjøre.

Gud inviterer oss til å gi. Ikke fordi Han vil ha noe fra oss, men fordi han ønsker å tilby oss et liv der vi velger å sette Ham først i alle aspekter av livet, også vår økonomi.

Alt hører Herren til

Når man gir, så gir man egentlig ikke noe til Gud i det hele tatt. Alt vi har av eiendeler og rikdom er en gave fra Gud. I kollekten returnerer vi derfor penger som i utgangspunktet er Guds eiendom fra skapelsen av.

«Jorden hører Herren til – og alt det som fyller den, verden og de som bor der.» (Salme 24,1).

Gud lover å velsigne kollekten som blir gitt og gir oss tillatelse til å teste ham på det. (Det er faktisk det eneste området Gud sier i Bibelen vi kan teste ham på).

«Bær hele tienden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren, hærskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål!» (Malaki 3,10)

Kollekt er ikke ment til å være en mulighet for å sikre egen suksess og fremgang.

Gud ser til hjertet

Likevel, om man velger å gi kollekt vil det ikke automatisk resultere i et liv tilsvarende en dans på roser. Du vil fortsatt oppleve motgang. Kollekt er ikke ment til å være en mulighet for å sikre egen suksess og fremgang.

Å gi handler mer om holdningen bak enn summen av det du gir, fordi Gud ser til hjertet.

I Markusevangeliet snakker Jesus om enken som la to enkle småmynter i tempelkisten.

«Sannelig sier jeg dere: Denne fattige enken har gitt mer enn alle de andre som la i tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt det hun eide, alt det hun hadde å leve av.» (Markus 12,43-44)

Kollekt eller pizza og brus?

Så hva gjør man når ungdomspastoren tar opp kollekt til ungdomsarbeidet og du egentlig planlegger å bruke dine 50 medbrakte kroner på pizza og brus?

En mulighet er å avsette en liten prosentandel av kveldens kioskpenger til kollekten, og se om dette kan være noe som passer deg.

Som kristne må vi også investere i Guds rike for å nå nye folkeslag med evangeliet. Misjon og kristent arbeid avhenger av at vi er villige til å gi.

Jesus formaner oss: «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.»

Kollekten blir derfor et uttrykk for hvordan vi kan reflektere Guds generøsitet og spre evangeliet videre til vår neste.

 

Unsplash

Misjon

I «Misjon» kan du lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å dele Guds kjærlighet med andre.