Hva er viktigst for oss – Gud eller pengene våre?

Hva er viktigst for oss – Gud eller pengene våre?

Jesus snakket overraskende mye om forholdet vårt til penger.

Tema

Temaet på iTro i november er «Mammon».

En norsk bibeloversetter fikk en gang spørsmålet: «Etter at du har jobbet i mange år med Det nye testamentet, hva er det som har gjort mest inntrykk på deg?»

Svaret han ga kom nok litt uventet på mange: ”Noe av det som har gjort mest inntrykk på meg,» svarte han, «Er hvor mye – og hvor alvorlig – Jesus snakker om vårt forhold til penger.”

Jesus og den rike mannen

Og han har jo rett – Jesus snakker mye om penger!

På den ene siden: de som er fattige har sine utfordringer – det handler om å ha nok til å overleve.

Men på den andre siden: de som er rike har også sine utfordringer, selv om det blir på en litt annen måte. Det ser vi for eksempel da en rik mann møtte Jesus.

Han kom til Jesus og spurte: «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han som hadde holdt alle budene fra han var ung, som han selv sa.

Men Jesus svarte at han fortsatt manglet én ting: Han skulle selge alt han eide, og dele det ut til de fattige. Deretter skulle han følge Jesus.

Men dette ble for vanskelig for mannen, for han var svært rik. Så han dro bedrøvet bort. Og Jesus sa: ”Hvor vanskelig det er for dem som eier mye, å komme inn i Guds rike!” (Les historien i Luk 18.)

Er Gud eller rikdom viktigst?

Men hva var det egentlig denne mannen hadde gjort galt? Var det at han var rik? Nei, ikke i utgangspunktet.

Problemet var at rikdommen ble det viktigste i livet hans. Da han måtte velge hva som var viktigst for ham, å følge Jesus eller beholde pengene sine, så valgte han pengene.

Jesus oppsummerer mye av det han sier om penger når han sier:

«Ingen kan tjene to herrer. (…) Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon» (Matt 6,24)

(*Mammon kommer av et ord som betyr «det man setter sin lit til», og brukes som regel om penger eller andre ting man eier.)

Dette gjelder for oss i dag også. Vi må velge hva vi setter øverst – Gud eller rikdommen vår. Og måten vi bruker de pengene vi har fått, kan vise hva det er vi egentlig setter øverst i livet vårt.

Sier vi at vi vil ha Jesus som herre i livene våre, gjelder dette også den siden av livet vårt som har med penger å gjøre. Kanskje kan det også være på sin plass å minne oss om at alt vi har fått, har vi fått av Gud – inkludert pengene våre. Hvordan kan vi forvalte dem på en best mulig måte?

Jesus og en annen rik mann

Sakkeus var en annen mann Jesus møtte. Han var også rik. Han var toller, noe som på denne tiden ofte betydde at han hadde gjort seg rik ved å ta mer betalt enn han hadde rett til.

Da han møtte Jesus forandret dette også måten han så på rikdommen sin. Han sa: «Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen». (Les historien i Luk 19.)

I motsetning til den første rike mannen, hindret ikke pengene Sakkeus fra å følge Jesus. Tvert imot! Han brukte de pengene han hadde til å tjene Jesus, ved å gi til de fattige.

Sjelden i verdenshistorien har så mange hatt så mye penger og rikdom som vi har i Norge nå, og kanskje er det Jesus sa om penger for 2000 år siden vel så aktuelt for oss i dag – om ikke enda mer aktuelt.

Kanskje kan vi gjøre det til en utfordring for oss som er rike å hjelpe de fattige til å kunne leve et så godt liv som mulig.

Tema

Temaet på iTro i november er «Mammon».