Må jeg gjøre alt perfekt for å bli misjonær?

Må jeg gjøre alt perfekt for å bli misjonær?

– Midt i våre feil og mangler kommer Gud med sin nåde, skriver Anne, som har vært et år i Mongolia.

Misjon

I «Misjon» kan du lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å dele Guds kjærlighet med andre.

En «ettåring» har en ettårig stilling, gjerne som miljøarbeider, på et av Misjonssambandets misjonsfelt.

Les mer om misjon på ungGlobal.no.

Det var ikke få ganger det kom et oppgitt sukk fra oss når vi så hvordan håndarbeidet var utført.

Ikke vinkelrett, ikke akkurat pent, ikke praktisk og langt fra perfekt. Ingen ting var etter «norsk» standard, men det fungerte sånn halvveis. 

Håndarbeidet i Mongolia var langt fra perfekt, men det var vel ikke vi misjonærene heller egentlig? 

Jeg har hatt et utrolig bra år i Mongolia som ettåring. Kanskje det beste året i livet mitt til nå.

Men jeg har også fått et møte med alt som ikke er etter «boka», både i meg selv, andre mennesker, misjonsarbeid, min norske hjemkultur og den nye kulturen. 

Vi gjør ikke alt riktig

Jeg har fått se alt det fantastiske arbeidet Misjonssambandet gjør i Mongolia, men jeg har også fått se ting og måter å gjøre ting på, som jeg er uenig i.

Jeg har blitt kjent med nydelige misjonærer, som jeg virkelig ser opp til og som jeg har blitt veldig glad i. Men jeg har også fått se, at i seg selv, er misjonærene også bare mennesker og har svakheter.

Jeg har vært lydig mot Gud i mange ting, søkt Han, levd nær Han, men jeg har også sagt og gjort ting imot Guds vilje, og levd langt fra perfekt. 

Gud har skapt oss perfekte, men på grunn av synden, lever vi ikke alltid etter Guds vilje. I møte med andre mennesker vil vi se at verken vi eller de gjør alt riktig. 

Ønske om å følge Gud

I stillingsannonser står det som oftest hvilke kvalifikasjoner som er ønsket. Det kan være personlige egenskaper, utdanning eller erfaring.

Til forskjell fra vanlige stillingsannonser, setter ikke Gud krav om at vi må gjøre alt riktig eller ha de beste kvalifikasjonene for å «ansette» oss. 

Kravet Gud setter til oss, er at vi har et ønske om å følge Han med hele oss, både gjennom våre styrker og svakheter. Vil du si at Abraham, Noah, David, disiplene eller Paulus gjorde alt perfekt? Nei, men Gud «ansatte» dem i sin misjon allikevel.  

Gud bruker ufullkomne misjonærer

Ja, jeg ble irritert noen ganger over hvor uperfekt en del ting var i Mongolia, men samtidig elsket jeg det helt oppriktig.

Og ja, Gud blir nok kanskje også litt oppgitt over oss noen ganger, når vi går imot hans vilje, men han elsker hele oss uansett, og ønsker å bruke oss. 

Svaret på spørsmålet om du må gjøre alt perfekt for å bli misjonær, er altså nei. Ingen av oss gjør alt perfekt. Midt i våre feil og mangler kommer Gud med sin nåde, og kan utføre mirakler gjennom oss. Gud bruker vår ufullkommenhet i hans fullkomne verk.

«Men han sa til meg: Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg.» (2 Kor 12,9)

Sangtips:

«Vitner» av Misjonssambandet

Misjon

I «Misjon» kan du lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å dele Guds kjærlighet med andre.

En «ettåring» har en ettårig stilling, gjerne som miljøarbeider, på et av Misjonssambandets misjonsfelt.

Les mer om misjon på ungGlobal.no.