Er Bibelen relevant i dag?

Er Bibelen relevant i dag?

Verden forandrer seg raskt, og ting utdateres fort. Så er det noen grunn til å tro at Bibelen fortsatt skal være relevant?

Apologetikk

Apologetikk , eller trosforsvar, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livsynsalternativer.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i 2014.

Hvor mye av det som skrives i dag vil være interessant om 2000 år? Ikke så mye antagelig. Det tar som regel under et år før de fleste bøker selges med store rabatter.

Verden forandrer seg, og hva som oppleves som relevant forandrer seg. Å si at du baserer livet ditt på en gammel bok kan virke litt alternativt. Da skal det i så fall være en veldig spesiell bok!

Mye forandrer seg, men ikke alt

Bibelen selger fortsatt godt i Norge. Selv om den er 2000 år gammel, kjøper folk den fortsatt (og attpåtil for full pris)!

For selv om det er mange ting som forandrer seg, så gjør ikke alt det. Historiene Bibelen forteller blir ikke mindre sanne enn de var for 2000 år siden, og heller ikke de store spørsmålene Bibelen tar opp er mindre aktuelle. «Hva er meningen med livet?» er et like viktig spørsmål for oss i dag.

Det samme er spørsmål om hvem vi er, hva som gir oss verdi og hvordan vi best skal forholde oss til hverandre og til Gud. Og alt dette er temaer Bibelen fortsatt gir oss svar på.

Vi er avhengige av at Gud forteller oss om seg selv

Bibelen blir ofte kalt «Guds ord». Selv om alle er enige i at det er mennesker som har skrevet bøkene vi finner i Bibelen. Faktisk er det omtrent 40 forskjellige folk, som brukte sine egne penner, beskrev situasjoner mange av dem selv var øyenvitner til, og de beskrev dem til og med med sine egne skrivestiler.

Bibelen er altså menneskenes ord om Gud, men samtidig stopper det ikke med det. For det disse menneskene skrev ble også ledet og inspirert av Gud. (Se f.eks. 2 Tim 3,16 i Bibelen)

Bibelen blir derfor også Guds eget ord om seg selv. Gud er jo en del større enn oss. Så hvis vi skal ha noen mulighet til å bli kjent med ham, er vi avhengig av at han forteller oss om seg selv. Og når vi leser Bibelen er det akkurat det han gjør.

Gud vil si noe til oss

Så er Bibelen verdt å bygge livet ditt på? Det vi kan lese i Bibelen er både sant og relevant for oss, så det er én grunn til å svare ja. Men i tillegg kan vi oppleve at Bibelen taler til oss når vi leser den! Den lærer oss ikke bare kunnskap og teoretiske ting.

Guds ord blir levende i oss, og er i stand til å forandre oss og våre liv 2000 år etter at de ble skrevet. For han som har gitt oss Bibelen har gitt den til deg og meg, fordi han vil si noe til oss!

Tenk at Gud vil si noe til akkurat oss, og at det han vil si ligger så lett tilgjengelig for oss! Det trengs kanskje ikke noen videre begrunnelse for at det både gjør Bibelen relevant, og egentlig er ganske kult.

To aktuelle bibelvers  til slutt:

Derfor takker vi stadig Gud, for da dere fikk overlevert det Guds ord som vi forkynte for dere, tok dere imot det – ikke som menneskeord, men som det Guds ord det i sannhet er. Og dette ordet er virksomt i dere som tror. (1 Tess 2,13)

For Guds ord er levende og virkekraftig  og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. (Hebr 4,12)

Apologetikk

Apologetikk , eller trosforsvar, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livsynsalternativer.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i 2014.