En himmelsk pil og bue

En himmelsk pil og bue

Gud kunne ikke slå seg til ro med min overfladiske forståelse av hans kjærlighet til meg. Derfor spente han buen, siktet og fyrte av.

Mitt vitnesbyrd

Helt siden jeg ble kristen på ungdomsskolen har jeg vært en aktiv disippel. Jeg engasjerte meg i ungdomsarbeidet mitt, og jeg har både møteledelse, forkynnelse og ledelse av smågruppe på CV-en min. Jeg formidlet frimodig om hvordan Gud elsker hver og en, men selv hadde jeg ikke fått åpenbaring om dette.

En åpenbaring fra Gud

Åpenbaring kan være et vanskelig begrep å forstå. En mann som har betydd mye for meg har definert åpenbaring slik: «Å se Gud, meg selv og andre på hjertenivå – slik Gud ser». Jeg ble 19 år før jeg fikk oppleve en slik åpenbaring.

Jeg var på Hjertefokus, et kurs som ved hjelp av bibelske sannheter hjelper kristne til å bygge en sunn personlighet. Jeg var trygg på meg selv – trodde jeg. Jeg hadde et godt liv og hadde ingen problemer i mitt trosliv – trodde jeg. Hjertefokus-kurset varer i en uke, og på dag tre var jeg fortsatt ikke overbevist om at jeg ville få noe ut av det. Så kom kvelden hvor vi skulle snakke om Guds farskjærlighet.

Gud er stolt av meg

Denne undervisningen grep meg på en måte som jeg aldri hadde forventet. Jeg forstod på en ny måte at forholdet som jeg har hatt til min far på alle måter har preget mitt forhold til Gud, min Far med stor F. Jeg vet at min far er glad i meg, men det er absolutt ikke alltid jeg har følt det. Jeg forstod at fordi min far sjelden har klemt meg, så har jeg ikke kunnet være sikker på at min Far ville klemt meg. Jeg forstod at fordi min far sjelden har klart å si høyt at han er glad i meg og stolt av meg, så var jeg ikke helt sikker – på hjertenivå – at min Far var det heller.

Jeg rakk opp hånden og gav signal om at jeg var klar for å ta imot forbønn fra gruppelederen min. Den dag i dag husker jeg ikke ett ord av bønnen han sa for meg. Men etter han hadde bedt sa han seks ord som forvandlet mitt trosliv fra den dag av: «Gud er stolt av deg, Eivind». Disse ordene kom som en pil fra Guds himmelske bue. De spiddet gjennom både kjøtt og ben og festet seg ved hjertet mitt, og der står de skrevet den dag i dag. Gud er stolt av meg.

Et vendepunkt

Jeg skjønte at før denne dagen har mitt hjerte hatt en skjult motivasjon. Jeg måtte tjene Gud, for ellers kunne jeg ikke være sikker på om Han var stolt av meg. Fra den dagen i 2011 har denne sannheten vært en plattform for all min gudstjeneste. Gud er stolt av meg, derfor vil jeg tjene Han.

Matteus 3:17 «Og se, det lød en røst fra himmelen: Dette er min sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag.»

Gjermund Photography

Mitt vitnesbyrd