Levende Tro Basic: NATANAEL

Levende Tro Basic: NATANAEL

Dette er det første bibelgruppeopplegget i serien «Å følge Jesus». Natanael møter han som vet alt.

Levende Tro Basic

Levende Tro Basic er iTros første bibelgruppeopplegg for alderen 13+.

Det finnes også flere hefter med Levende Tro for alderen 16+.

Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller du finner alt gratis her på iTro.

«Å følge Jesus» blir tilgjengelig i hefteform etter nyttår.

««Hvor kjenner du meg fra?» spurte Natanael.»

 1. Takk og be for samlingen
 2. Les Johannes 1,43-51
 3. Les teksten under høyt i fellesskap
 4. Snakk sammen om spørsmålene nederst
 5. Del bønneemner og be for hverandre
 6. Repeter samlingen helt kort til slutt med punktene under «Hva kan vi lære»
De første disiplene

I tre år gikk Jesus rundt i Israel og underviste om hvem Gud er, og hvem han selv var. Han ble kalt “rabbi” blant folket, fordi han hadde rollen som en jødisk lærer. Det begynte ganske raskt å samle seg mye folk rundt Jesus da han underviste, og de var mange som fulgte ham. Helt tett på Jesus var en liten gjeng på 12 disipler. Disse hadde Jesus pekt ut og utfordret til å følge ham. De første han kalte var brødrene Andreas og Simon Peter. Dagen etter kalte han Filip, og Filip løp rett til sin venn Natanael.  

 Kom og se!

“Vi har funnet Messias, det er Jesus, kom og se!” Hele israelsfolket ventet på Messias, den Gud skulle sende for å redde dem. Derfor tror jeg sjansen er stor for at disse første disiplene var overivrige når de forstod hvem Jesus var. Kom og se, kom og se! 

Møtet mellom Jesus og Natanael er den eneste gangen vi kan lese om denne disippelen i evangeliene. Men for Natanael ble det et livsviktig øyeblikk, og det kan også lære oss mange gode ting om oss som disipler, og om Jesus som Messias, vår frelser. 

Må se Jesus selv

Natanael er en skeptisk type. “Kan det komme noe godt fra Nasaret”, sier han, og tenker nok på at byen Nasaret var liten og ubetydelig, langt unna der de store tingene skjedde. Dessuten var Natanael en israelitt som kunne sine skrifter, så han visste at det var sagt at Messias skulle komme fra Betlehem.

Filip svarer nøyaktig det samme til Natanael, som Jesus svarte Andreas dagen før: “Kom og se!” Kanskje Filip kjenner kameraten sin så godt at han vet at det ikke nytter å diskutere eller forsøke å overbevise ham uten bevis, han må bare se Jesus selv.  

Livet snur

Så møter Natanael Jesus, og der snur livet hans helt. Det Jesus sier, viser Natanael at denne fremmede personen vet alt om ham. Hvordan kan det være sånn? Hvordan kan Jesus vite at han er en israelitt som lever et godt liv etter de jødiske skriftene (v 47)?

Hvordan kan Jesus vite at han satt under et fikentre like før? Jeg tror hodet til Natanael begynte å spinne for harde livet. Hvem er denne Jesus? Er han Messias som Filip påstår? 

Du er Guds sønn!

Natanael blir tydeligvis overbevist av å møte denne avslørende Jesus. Og han setter ord på det med en gang: “Du er Guds sønn!” Måten Jesus møter Natanael på, lærer oss at han vet hva vi trenger for å bli overbevist om hvem han er. 

Gud vet alt

Har du noen gang tenkt på at Gud vet alt om deg? (Se også Salme 139) Det er på en måte en selvsagt tanke. Gud er allmektig og allvitende, han har skapt oss og kjenner oss helt og fullt. Samtidig kan det være en litt skremmende tanke også. Tenk på alt det Gud vet, når han vet alt om deg og meg. 

Vi kan kjenne hverandre godt, som gode venner eller nær familie, men ingen vet alt om et annet menneske. Og vi har ofte behov for å skjule noen ting for hverandre, både tanker vi tenker og ting vi gjør i det skjulte.

At Gud vet alt om oss, kan føles både avslørende og utrygt. Da er det viktig å bli minnet på at den Gud som vet alt om oss, det er han som har skapt oss og elsker oss, og som mest av alt lengter etter at vi skal dele livet vårt med ham. 

Trygghet og nysgjerrighet

Det at Jesus vet alt gir Natanael trygghet og tro på at Jesus er en han kan stole på. Det skaper nysgjerrighet, og gjør at han får lyst til å følge etter Jesus for å se hva han gjør. Og Jesus lover Natanael at han skal få se store ting. Han skulle bare visst hva han hadde i vente: Mange under, undervisning fra Jesus og til slutt en korsfestelse, oppstandelse og et oppdrag om å fortelle om Jesus til hele verden. Dette var bare begynnelsen! 

Spørsmål

 1. Hva tenker du om bibelteksten du leste?
 2. Hvordan føles det å tenke på at Gud vet alt om deg?
 3. Hvilke ting tror du vi mennesker skulle ønske ingen visste om oss?
 4. For Natanael er møtet med en Jesus som vet alt veldig viktig for troen hans. Hva skal til for at du tror?
 5. Jesus inviterer oss alle til å “komme og se” hva han gjør. Hvilke ting fikk disiplene se, som skapte tro i deres hjerter? Kommer du på noe du har hørt om tidligere?

Noe å be for 

 • Hvilke bønneemner dukker opp etter det dere har snakket om i dag? 
 • Kanskje dere kan be om at Jesus må møte hver og en av dere på den måten som dere trenger for å bli trygge i troen på ham?

Hva kan vi lære av Natanael og Jesus? 

 • At Jesus kjenner oss helt og fullt 
 • At Jesus vet hvordan vi trenger å bli møtt av ham 
 • At vi er invitert til å komme og se hva Jesus gjør 
 • At Jesus vil vise oss hvem han er 
Pearl / Lightstock

Levende Tro Basic

Levende Tro Basic er iTros første bibelgruppeopplegg for alderen 13+.

Det finnes også flere hefter med Levende Tro for alderen 16+.

Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller du finner alt gratis her på iTro.

«Å følge Jesus» blir tilgjengelig i hefteform etter nyttår.