Kona til Kain 2

Kona til Kain 2

Hvem er det som kunne slå Kain i hjel når han var sønnen til de første menneskene på jorda?

1 Mos 4,14: «Se, du har i dag drevet meg ut av landet, og jeg må skjule meg for ditt åsyn. Jeg blir en flyktning og en vandrer på jorden, og det vil gå slik med meg at hvem som helst som finner meg, kommer til å slå meg i hjel.»

Hvem er det som kunne slå Kain i hjel når han var sønnen til de første menneskene på jorda? Og hvor traff han konen sin, som det nevnes i vers 17?

Hei
Bibelen forteller oss at Adam, Eva, Kain og Abel var de første menneskene på jorda. Det er derfor naturlig at vi spør slik du gjør: Hvem var det som skulle slå Kain ihjel? Og hvor fant han konen sin?
Det faktum at Kain hadde en kone, og at det var mennesker som kunne slå ham ihjel, gjør at vi ikke kommer utenom at disse menneskene må ha vært på jorden på den tiden. Men hvem var de? Hvor kom de fra?

Mange mener at dette viser oss at Bibelens historie ikke holder mål. De mener at de klare logiske bristene her beviser at det finnes feil i Bibelen. Det har blitt foreslått en rekke løsninger på disse spørsmålene. Noen mener at det nødvendigvis må ha vært andre mennesker på jorden, som ikke var i slekt med Adam og Eva. De mener at Gud enten har skapt andre mennesker enn de vi hører om i skapelsesberetningen, eller til og med at Adam og Eva er billedlige eksempler på de første menneskene – og at de er resultat av en utvikling slik Charles Darwin mente. Det er nettopp ting som dette som gjør at mange kristne synes det er vanskelig å tro på skapelsen slik Bibelen beskriver den.

Men for kristne er det et svært viktig poeng at Adam og Eva var de første menneskene, og at alle mennesker er deres etterkommere. Bibelen lærer oss nemlig at det bare er Adam og Evas etterkommere som kan bli frelst! I 1. Korinterbrev 15:45 kalles Adam for det første mennesket. Det var altså ingen mennesker før Adam. I Romerbrevet kapittel 5 kan vi se at alle mennesker automatisk er syndere nettopp fordi vi er i slekt med Adam.

De gode nyhetene er at Gud har en løsning på akkurat det. Paulus forteller oss videre i 1. Korinterbrev 15 at på samme måte som synden og døden kom inn i verden ved ett menneske – Adam – så kom oppstandelsen fra de døde ved et annet menneske, nemlig Jesus. På samme måte som alle dør i Adam, skal alle bli gjort levende i Kristus (1 Kor 15:21-22). Paulus kaller Jesus for «den andre Adam» (vers 45). Jesus var Guds Sønn, og uten synd. Men han var også menneske, og i slekt både med Adam og med alle oss andre mennesker. Det er dette som gjør ham i stand til å frelse alle mennesker, på samme måte som vi alle fikk del i synden gjennom Adam og Eva. Jesus er den andre Adam, og fordi han var syndfri kunne han gjøre godt igjen det som den første Adam gjorde feil. En konsekvens av dette er nettopp at det bare er de synderne som er i slekt både med Adam og med Jesus Kristus som kan bli frelst.

Vi er dermed alle i slekt, eller av ett blod som Paulus sier i Apg 13:26. I 1. Mosebok 3:20 leser vi at Adam kalte sin hustru Eva, for hun er mor til alle som lever. Det var ett menneske til å begynne med, Adam. Og da han ikke fant noen medhjelp som var hans like blant dyrene Gud hadde skapt, skapte Gud Eva (1 Mos 2:20-23). Adam og Eva var altså de eneste første menneskene, og alle andre mennesker er deres direkte etterkommere.

Nå har jeg ikke gitt deg noe svar på spørsmålene dine ennå, men alt dette sier oss likevel noe viktig. Både de som Kain er redd for og Kains kone er helt nødt til å være etterkommere av Adam og Eva. Vi vet at Adam og Eva fikk sønnene Kain, Abel og Set (1 Mos 4:1;2;25). Men vi vet også at Adam ble hele 930 år gammel, og at han fikk sønner og døtre i tillegg til de tre vi vet navnet på (1 Mos 5:4-5). Ifølge den jødiske historikeren Josefus skriver at Adam ifølge tradisjonen hadde 33 sønner, og 23 døtre.

Vi kan riktignok ikke feste lit til den jødiske tradsjonen på samme måte som vi kan stole på Bibelen, men vi vet iallefall at Adam og Eva fikk andre barn. Og vi trenger ikke regne veldig lenge før vi ser at de sannsynligvis har fått svært mange etterkommere i løpet av bare noen ganske få generasjoner. De hadde jo fått i oppdrag å være fruktbare og bli mange (1 Mos 1:28). Vi kan lese at Kain faktisk grunnla en by øst for Edens hage, i 1 Mos 4:17.

Kains forfølgere er nødt til å være i nær slekt med ham, enten hans søsken, eller barn av hans søsken o.l. Det samme gjelder for kona hans. Vi vet ikke når Kain giftet seg, eller hvem kona hans egentlig var – men vi vet helt sikkert at hun er nødt til å være enten hans søster, niese eller en annen nær slektning. Adam og Evas sønner og døtre var helt nødt til å gifte seg med hverandre hvis menneskeslekten skulle bli ført videre.

Vi føler naturligvis for å protestere mot en slik forklaring. Det er forbudt for søsken å gifte seg i våre dager, og det var også forbudt i Israel – Moses fikk klare forbud mot at så nære slektninger kunne inngå ekteskap med hverandre, i 3 Mos 18-20.

Det er klare årsaker til at nære slektninger ikke bør få barn sammen. Vi har nemlig alle sammen større og mindre feil eller defekter i genene våre – selv om de ikke alltid har kommet til uttrykk. Dette skyldes at vi alltid får ett sett gener fra far og et annet sett gener fra mor, og det fører som oftest til at de genene uten feil dominerer over de som måtte være defekte.

Problemet med bror og søster er at det da er overveiende store sjanser for at det er de samme genene som det er noe i veien med hos begge to, og barn av en slik forbindelse har svært stor risiko for å bli født med misdannelser eller lignende. Det er dette som bl.a. i husdyrhold kalles innavl.

Men det vi ikke må glemme her, er at Adam og Eva var skapt før syndefallet. Alt som Gud skapte var overmåte godt, 1 Mos 1:31. Adam og Eva må derfor ha hatt helt perfekte gener, og det er liten sjanse for at deres nærmeste etterkommere risikerte innavl hvis de fikk barn sammen. Vi vet faktisk at Abraham var gift med sin halvsøster, Sara (1 Mos 20:12), selv om dette var mange hundre år etter Adam og Eva.

Men etter at Adam og Eva brøt Guds bud i 1 Mos 3, kom synden og døden inn i verden, og dermed også sykdommer og mutasjoner i genmaterialet. Det vil ha tatt en god stund før feil i genene virkelig begynte å gjøre seg gjeldende, men det er rimelig å gå ut fra at det var av disse grunnene at Israel fikk forbudene mot at nære slektninger kunne gifte seg med hverandre da Gud gav dem loven på Sinai.

Svaret på spørsmålene dine må derfor bli: De som Kain var redd for at skulle slå ham ihjel var hans nære slektninger, hans søsken eller deres barn og barnebarn. Og kona hans må ha vært hans søster, niese eller en annen nær kvinnelig slektning. Gud hadde ikke gitt noe forbud om slike ekteskap ennå, og det var heller ingen andre mennesker på jorda enn Adam og Evas direkte etterkommere som han kunne gifte seg med.»

AvEven Andre Olsen

Ill.foto: Oberazzi on flickr.com

Svaret er skrevet av Even Andre Olsen.

Lurer du på noe? Flere Spørsmål & Svar finner du under Påfyll.

Vil du sende inn et spørsmål gjør du det under Kontakt Oss.

Wikipedia forteller:
Kain er en person som omtales i Bibelen som sønnen til Adam og Eva. Han er mest kjent for å ha drept broren sin, Abel. Historien forteller oss at begge brødrene ofret til Gud, men Gud så Abels offer som et bedre et, grunnet Kains avindssyke. Dette gjorde at Kain ble så misunnelig at han slo broren sin ihjel, og ble bannlyst av Gud. Kain måtte gå resten av sitt liv i ørkenen, men på grunn av at han var redd for å bli drept av personer på veien, ga Gud han et merke som skulle vise at de skulle holde seg unna han. Dette merket er henholdsvis ukjent.