Jesus snakker om to grupper mennesker: de som blir frelst, og de som ikke blir det

Jesus snakker om to grupper mennesker: de som blir frelst, og de som ikke blir det

Hva er det som skiller dem?

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.
Dagens bibeltekst er hentet fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.

Matt 25,31-46

Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre.
Så skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’

Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’ Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’
Så skal han si til dem på venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.’

Da skal de svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?’ Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.’ Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

Slike vers som står i denne teksten, er ikke det kjekkeste jeg leser i Bibelen. Jesus sier at den dagen han kommer igjen, skal han dele menneskene i to grupper.

Dommen

Det skal holdes dom, og den ene gruppa skal gå bort til evig straff, mens den andre, som består av de rettferdige, skal til evig liv. Dette er alvorlige ord, og selv om det er dette jeg tror på, Bibelens budskap, så kjenner jeg at det er vanskelig å ta innover meg at noen skal gå fortapt.

Det gjør vondt å tenke på, og jeg kan lure på: men er ikke Gud god? Hva skal så til for å havne i den rettferdige-gruppa?

Frelst ved tro

Når vi leser Det nye testamentet i sin helhet, er det tydelig at vi blir frelst først og fremst gjennom å tro på Jesus Kristus.

  • For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. (Joh 3,16)  Kalles gjerne «Den lille bibel».
  • For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. (Ef 2,8-9)

Men så står det videre i Efeserne 2 vers 10:

For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til GODE GJERNINGER, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

Til gode gjerninger

Dette med at vi skal gjøre gode gjerninger har gått mer og mer opp for meg i det siste. Tro og gjerninger, de henger nøye sammen!

Vi blir frelst ved tro, men troen får konsekvenser for livet.

Vi blir frelst ved tro, men troen får konsekvenser for livet. Og faktisk tror jeg disse konsekvensene sier oss noe om Guds godhet!

Jesus snakker i dagens tekst om at vi skal mette de sultne, kle de nakne, besøke dem som er i fengsel. Jesus har et enormt stort hjerte for mennesker, og kanskje særlig for de fattige og utstøtte i samfunnet.

Han lengter etter å vise dem kjærlighet, og han ønsker å gjøre det gjennom oss som er hans representanter her på jord.

Kalt til å følge

Jesus dekker vårt behov for frelse. Fullt ut. Men så vil han at vi skal være med på å møte nød og dekke behov til mennesker rundt oss. At hans lys skal få skinne gjennom oss inn i en mørk og fallen verden.

Kjære venn. Vi er frelst til frihet – av nåde. Med det følger et kall til etterfølgelse. Til å følge Jesus i en verden full av nød, og være hans hender og føtter der. Vil du være med i den etterfølgelsen?

Jon Olav Selstø

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.
Dagens bibeltekst er hentet fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.