LEVENDE TRO: Liv som vitner om Frelseren

LEVENDE TRO: Liv som vitner om Frelseren

Dette er det andre av åtte bibelgruppeopplegg i serien "Bergprekenen".

Levende tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.

 1. Takk og be for samlingen
 2. Les Matteus 5,13-20 hver for dere, og noter ned hva som treffer dere
 3. Lytt til: Salt&LightLauren Daigle
 4. Les teksten under høyt i fellesskap
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst
 6. Del bønneemner og be for hverandre

Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.

Å være lys og salt handler om hvordan de kristne kan ha innflytelse på verden vi lever i. Det vi er (forrige samling), fører til hvordan vi oppfører oss. Som Jesus-etterfølgere og Guds barn er vi kalt til å være lys og salt. Det skal merkes at vi finnes og at troen vår påvirker hvordan vi lever.

Vi er kalt til å vitne om Gud til de vi lever blant. I vår, til tider brutale og mørke verden, trenger vi slike mennesker Saligprisningene beskriver. Det er bruk for oss som lys i mørket!

Vitne om Livet

Salt har to viktige oppgaver: Det tilsettes fisk og kjøtt for å forhindre at det skal råtne, og forsterker smaken på maten. Å tro på Jesus, betyr at vi har fått et evig liv som allerede har begynt, og det er ikke død og forråtnelse vi har i vente lenger.

Livet vårt har fått mening og retning, og på den måten også smak av noe godt. Det skal vi dele med de vi lever blant. Vi skal være vitner om Livet med stor L.

Synlige og frimodige lys

Jesus sier om seg selv at han er verdens lys (Joh 8,12). Her sier han også at vi mennesker er verdens lys. Vi skal få være synlige, frimodige, som lys for alle rundt oss, ved at vi gjør gode gjerninger. Alt vi sier og gjør som vitner om at vi er kristne, er gode gjerninger.

Og Bibelen er full av veiledning om dette: Dele troen, elske vår neste, rettlede hverandre, leve godt sammen i fellesskapet. Vi er altså kalt til å både forhindre forråtnelse og det vonde i verden, og samtidig tilføre lys og det gode isteden.

Holde oss nær ham

Både saltet og lyset kan miste sin kraft, men ved å holde oss nær ham som er opphavet til begge deler, Jesus, vil vi med stor frimodighet kunne leve liv som påvirker de vi omgås. La Jesus få prege hele livet ditt!

Den siste halvdelen av teksten er utrolig viktig for forståelsen av hele Bergprekenen, og her setter Jesus tonen for det han skal undervise dem om. Det blir også tydelig for oss at de gode gjerningene vi har lest om, skal komme som en respons på at vi er frelst, og ikke gjøre oss fortjent til frelse – for det klarer vi ikke.

Viktige lærdommer

Tre ting vi spesielt kan merke oss:

1. Jesus har autoritet til å si disse tingene. Ordvalgene og måten å tale på er helt ny og unik i historisk sammenheng når Jesus viser sin stilling som Guds sønn, som Gud selv, ved å si «Men jeg sier dere» (se v. 22,28,32,34,39,44).

2. Jesus understreker at han har kommet for å oppfylle loven, ikke oppheve den. Her er ikke poenget at Jesus kommer med en ny lære til jødene, men han understreker sin unike oppgave: å oppfylle loven for å frelse dem. Jesus er Messias, den de har ventet på.

3. Jesus sier: «Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket.» En slik setning kan ta frimodigheten fra enhver kristen. Når vi går i oss selv, ser vi at vi er ødelagt av synden, og at vi ikke kan bli rettferdige på egenhånd.

Hva betyr det da at Jesus sier akkurat dette? Han understreker at Guds budskap, slik vi finner det gjennom hele Det gamle testamentet (GT), det står fast. I egen kraft har vi aldri mulighet til å leve perfekt etter lovens krav og komme inn i himmelriket.

Jesus har kommet for å oppfylle loven, og for å vise oss at vår eneste mulighet til å tilbringe både livet her og nå, og hele evigheten sammen med Gud, det er ved å ta i mot Jesus som Herre og frelser i våre liv. Han er den eneste rettferdige!

Spørsmål til samtale

 1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
 2. Har du noen forbilder som du tenker er «lys og salt»? Hvorfor og hvordan ser du det?
 3. Hvordan kan du frimodig være «lys og salt» for menneskene du møter?
 4. Prøv å sette ord på det du tror på: Hva betyr det at Jesus oppfylte og ikke opphevet Loven?
 5. Hva tenker du når du leser vers 20?

Levende tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.