5 grunner for et håp i endetiden

5 grunner for et håp i endetiden

Johannes' Åpenbaring avslutter med invitasjonen "Kom!".

Tema

Tema på iTro i november er «Apokalypse».

Johannes’ Åpenbaring (Åp) er Bibelens siste bok. Den handler om endetiden. Da skal det skje mye vondt.

Satan skal ture frem mot de kristne. Antikrist – «Dyret» – skal forsøke å presse de kristne opp i et håpløst hjørne. Og Gud selv skal dømme verden.

Det er mye i denne boken som kan skremme. Utviklingen går mot en avvikling. Men handler alt om dom? Eller finnes det håp, selv i endetiden?

1. Gud vet om hvordan hans folk har det

Tidlig i Åp får vi sju høyst personlige brev fra Gud selv til forskjellige menigheter. Alle står midt i kamp og motstand.

Men i hvert av brevene står det at Gud vet om hvordan de har det: «Jeg vet om de trengsler du må lide, og hvor fattig du er» (Åp 2,9). Gud vet om både det gode og det vonde, og også det gale.

2. Gud skal en dag stanse blodbadet på de kristne

Det står mye om martyrer i Joh Åp. Et sted får vi høre at martyrene roper til Gud og spør når han skal hevne deres blod (Åp 6,9-11). Skal Satan alltid få herje med de kristne?

Nei, svarer Gud. Han har fastsatt et tall på hvor mange martyrer det skal bli. Han har kontroll, også på dette.

3. Gud skal en gang stanse ødeleggelsen av kloden

Gud skapte verden perfekt. Og så ga han mennesket oppdraget med å «råde» over verden og legge den under seg (1 Mos 1,26-28). Men mennesket trasset Gud og syndet.

Både dyrene og naturen må også lide under menneskenes synd (Rom 8,19-23). Skal det være sånn for alltid? Nei, sier Åp 11,18, en gang skal Gud «ødelegge dem som ødelegger jorden».

4. Gud skal en dag gjøre ende på ondskapen og Satan

I sin tålmodighet har Gud drøyd med dommedag, for han vil gi flest mulig tid til å vende om (2 Pet 3,9).

  • Guds tålmodighet er godt nytt for syndere, men dårlig nytt for alle som krenkes av andre.
  • Men Guds dom er dårlig nytt for alle som krenker andre, men det er godt nytt for dem som blir krenket.

Til slutt skal Gud for alltid kaste Satan og alle hans agenter i «ildsjøen som brenner med svovel» (Åp 19,20 og 20,10). Tenk deg en verden helt uten Satan!

5. Gud skal en dag vekke til live alle de døde

Til slutt skal vekke til live alle døde. Så skal han holde dom. Og de (og bare de) som «har fått sine navn skrevet inn i livets bok hos Lammet» skal for all evighet få være i Det nye Jerusalem, himmelen, i paradiset (Åp 3,5; 13,8; 21,3). Da skal vi aldri synde, aldri gråte, aldri dø.

Avslutter med en invitasjon

Gud skal få siste ord. Og mens vi venter skal vi – én og én – svare på den invitasjonen som avslutter Johannes’ Åpenbaring:

«’Kom!’ Den som tørster, skal komme, og den som vil, skal få livets vann som gave.» (Åp 22,17).

Tema

Tema på iTro i november er «Apokalypse».