Guds gaver er til for å brukes

Guds gaver er til for å brukes

Du blir ikke holdt ansvarlig for noe du aldri fikk, men nettopp det du har fått spør Han også etter.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Dagens bibeltekst finner vi i Lukasevangeliet 12,41-48:

Herren svarte: «Hvem er da den tro og kloke forvalteren som herren vil sette over tjenestefolket sitt for å gi dem mat i rett tid? Lykkelig er den tjeneren som herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake!
Sannelig, jeg sier dere: Herren skal sette ham over alt han eier. Men sett at denne tjeneren sier til seg selv: ‘Det varer lenge før herren min kommer’ og så gir seg til å slå tjenesteguttene og tjenestejentene og spise og drikke til han blir full.
Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter og en time han ikke kjenner, og hugge ham ned og la ham dele skjebne med de vantro.
En tjener som kjenner sin herres vilje og likevel ikke steller i stand eller gjør det herren vil, han skal få mange slag. Men en som ikke kjenner den og gjør det som fortjener slag, skal slippe med færre. Av den som har fått mye, skal det ventes mye, og av den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer.

Du kan også lytte til andakten her:

Den store testen

Husker du din siste eksamen? Lik andre tester var du nødt til å svare for deg på noen konkrete spørsmål innen et emne du visste sånn ca. på forhånd. Skremmende, men de fleste overlever greit.

I Bibelen ser vi at Gud har en slik gigantisk test som alle mennesker en dag må gjennom, dommens dag. Forskjellen er at det ikke bare er ett eller to emner involvert, men hele vårt liv!

Ingenting vi har sagt, tenkt eller gjort vil være skjult for Ham. Det både kan og skal være en skremmende tanke.

Jesus besto testen

Lykken er at Gud har gjort noe før denne dagen! Ved sin nåde møter han oss med et budskap: dine synder er tatt bort, alt det som gjør at du blir skyldig innfor Ham.

Jesus, som selv skal dømme, har ordnet med en redning som vi alle er invitert til.

Jesus tok syndene med til korset og utslettet dem. Det er i troen på ham dette regnes som vårt. Når du da står for Gud dekkes du helt og fullt av Jesus.

Uten at dette hadde skjedd, og uten troen på Jesus, er ethvert menneske fortapt og uten håp om redning. Men Jesus, som selv skal dømme, har ordnet med en redning som vi alle er invitert til.

Ikke fordi vi har gjort oss fortjent til det, men fordi Han elsker oss og har fortjent det for oss.

Bruke det vi har fått

Dette er sant samtidig som det som står i teksten over er det. Vi skal nemlig fortsatt stå for Gud med våre liv! Alt du er og har av evner, kapasiteter og begrensninger er nemlig noe Gud selv har gitt deg.

Jesus ber oss huske at han en dag skal komme igjen. Så hva betyr det for alle dagene han ikke kommer igjen?

Riktig holdning er å aktivt bruke det vi har fått, helt inntil han faktisk er her. Martin Luther skal ha sagt at om han visste at Jesus kom til å komme igjen i morgen ville han fortsatt gå ut i hagen og plante epletreet sitt, slik han hadde planlagt!

Latskap og utbrenthet

Siste setningen i teksten sier oss også noe fantastisk om både latskap og utbrenthet. Naturligvis har min eldste sønn flere og vanskeligere oppgaver hjemme enn min yngste. Slik tenker også Gud om oss.

Gud har gitt deg noe! Det skal du bruke til å elske Gud og din neste.

Du blir ikke holdt ansvarlig for noe du aldri fikk! Men nettopp det du har fått spør han også etter.

Her er det masse frihet å hente for oss som stadig vil mer, og som strekker oss ut over det vi har fått og dermed inn i det usunne. Samtidig er det en formaning for oss som så ofte tar for lett på ting.

Gud har gitt deg noe! Det skal du bruke til å elske Gud og din neste. Helt til Jesus kommer igjen.

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen