Jeg er kristen – hvilket ansvar gir det meg?

Jeg er kristen – hvilket ansvar gir det meg?

Jeg er frelst og frisatt av nåden alene. Allikevel er Jesus og Bibelens budskap utfordrende.

Tema

Tema på iTro i september er «Ansvar».

Den kjente psykiateren Sigmund Freud skrev en gang: “De fleste mennesker ønsker ikke virkelig frihet, for frihet medfører ansvar, og folk flest er redd for ansvar”. Jeg kan kjenne meg litt igjen i det.

Frisatt

Vi som er kristne er satt fri. Virkelig fri. Fra straff for synd, fra død og alle makter og krefter i verden. Vi lever i nåden, vi lever i Jesus! Hans tilgivelse og nåde er ny hver dag. Livet han vant for oss er evig. Frelsen er ikke avhengig av noe vi gjør, men av det han har gjort. I lys av dette er likevel Jesu og Bibelens budskap til oss utfordrende. Jesus sier blant annet: “Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud” (Joh 14, 15). Her vil vi se på noe av det vi tror Bibelen har gitt oss ansvar for.

Skaperverket

I 1 Mos kan vi lese at menneskene ble satt til å forvalte jorden som Gud gav dem. Dette ansvaret har vi fortsatt i dag. Vi har fått en fantastisk klode å boltre oss på, og vi har fått oppgaven med å forvalte den og ressursene på den på en god måte. Dette betyr for eksempel at det bør være viktig for oss å ta vare på miljøet.

Forvalt det du har fått

Vi har fått så mye fra Gud: Nådegaver, naturgaver, materielle goder. Vi har et ansvar for å bruke våre gaver til vårt eget beste, og til våre medmenneskers beste. Da ærer vi Gud! Nådegavene skal brukes til oppbyggelse for oss, og for vår menighet. Bli bevisst på hvilke nådegaver du har fått! Det samme gjelder det vi har fått av talenter og interesser. Vi har fått dem for å bruke dem! Vi som bor i Norge bor i tillegg i et av verdens rikeste land, og et av de beste landene å bo i. Det ansvarliggjør oss. Vi kan ikke ta for gitt den rike velsignelsen Gud har gitt oss, men forvalte rikdommen vår på en god måte. Bruker vi rikdommen vår til ære for Gud?

Våre søsken og våre medmennesker

Vi blir i Bibelen oppfordret til å ta ansvar for hverandre som kristne, til å elske hverandre. Vi skal heie hverandre frem og oppmuntre og formane hverandre slik at vi alle kan nå frem til det evige livet hos Gud. I tillegg sier Bibelen at alle mennesker har en uendelig og ukrenkelig verdi. Vi skal elske vår neste som oss selv. Ja, vi skal til og med elske våre fiender! Det er altså et kristent ansvar å bry seg om sine medmennesker. Spesielt legger Bibelen over oss et ansvar for de svake i samfunnet. Vi skal vise verden Jesu kjærlighet gjennom våre gode gjerninger. Vi er kalt til å være Jesu hender og føtter her i verden. Vi er frelst for å tjene!

Misjonsoppdraget

Det siste Jesus sa til sine disipler var at de skulle gå ut til alle folkeslag og gjøre dem til disipler. Vi har fått verdens beste og viktigste nyheter. Vi har fått møte han som er veien, sannheten og livet – han som er verdens håp. Vi har fått møte Jesus, som elsket så høyt at han steg ned fra himmelen og ble menneske. Som levde det livet Gud krevde av oss. Som døde og sto opp igjen for å sone våre synder og åpnet veien inn til Gud for oss. Som frelser til tross for oss og vår synd. Han som tok oss fra døden til livet. Vi har evangeliet! Vårt håp holder gjennom dødsskyggens dal. Vi skal være vitner om det vi har sett, hørt og opplevd. Gud vil at alle mennesker skal få høre!

Følg meg!

Dette er bare noe av det Bibelen sier vi skal gjøre. Men alt dette kan summeres opp i det enkle kallet Jesus gav sine disipler:
Følg meg!

Vi skal følge etter Jesus. Vi skal gå i hans fotspor. Og han vil gå med.
“Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg” (Joh 15, 4).

Vi er helt avhengige av Jesus. Det er han som har frelst oss. Det er i ham vi lever og er til. For å bli i Jesus og bli preget av ham, må vi søke ham. Gjennom å lese i Bibelen og høre forkynnelse. Gjennom bønn og i brødrefellesskapet med andre kristne. Der finner vi tilgivelse når vi har sviktet og syndet. Der finner vi hvile når vi er slitne. Der finner vi kraft til å gå ut og gjøre det han har befalt oss. Til å leve som Jesu etterfølgere.

Tema

Tema på iTro i september er «Ansvar».