Å følge Guds gode ord fremfor samfunnets ubibelske «gudebilder»

Å følge Guds gode ord fremfor samfunnets ubibelske «gudebilder»

– Jeg tror de tre kameratene i fangenskapet i Babylon kan være forbilder for oss som tror på Gud i dag, forteller Julie Pettersen (19).

Andakter av og for tenåringer

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for tenåringer. Andaktene kan basere seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.

Jeg har en favorittbibelhistorie som jeg har vært fascinert over lenge, som står i Daniels bok, kapittel 3.

Tilbe kongen, ellers havner du i ildovnen

Der møter vi kong Nebukadnesar som har befalt at hver gang innbyggerne i Babylon hørte lyden av instrumenter som spilles, skulle de bøye seg og tilbe kongen og hans statue:

«La nå denne befalingen være kunngjort for dere, folk og stammer fra alle tungemål: Så snart dere hører lyden av horn, fløyte, sitar, harpe, lutt, sekkepipe og alle salgs musikkinstrumenter, skal dere falle ned og tilbe gullbildet som kong Nebukadnesar har stilt opp.» (Dan 3, 6-7)

Straffen for å ikke adlyde kongens befaling var å bli kastet levende i en glovarm ildovn! Kongen var med andre ord veldig gira på å få det som han ville, og ganske sikkert en meget selvopptatt mann!

«Vi vil ikke dyrke gudene dine»

I denne fortellingen møter vi ikke bare en selvopptatt og hovmodig konge, vi møter også tre av Daniels venner: Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego. Når de tre kompisene får høre kongens nye påbud, har de absolutt ingen planer om å følge dette budet. De tilber nemlig bare én Gud og har ikke tenkt å la kongen få diktere sin tro og sin tilbedelse.

Når kongen så blir konfrontert med de tre mennenes uvilje til å falle på kne for kongens bilde, gir han dem en ny sjanse til å tilbe ham for å unngå døden i ildovnen.

De svarer kongen:

«Nebukadnesar, vi trenger ikke svare deg i denne saken. Hvis vår Gud som vi tjener, vil utfri oss fra ovnen med ild og fra din hånd, konge, skal han frelse oss. Men hvis ikke, skal det være kjent for deg konge, at ikke vi vil dyrke gudene dine.» (Dan 3,16-17)

Forbilder i tro

Historien ender med at Nebukadnesar i vilt sinne slenger de tre mennene i ovnen. Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego går tilsynelatende en sikker død i møte.

Denne historien handler om tre kompiser som velger å stole på Gud, og som står på de verdiene de visste var riktige. Troen deres blir satt på prøve av en konge som ønsker å fortelle dem hva de skal tro på og hvem de skal tilbe.

Dette er en historie om det å stå opp for de verdiene vi har, og hva og hvem man skal velge å følge. Jeg tror de tre kameratene i fangenskapet i Babylon kan være forbilder for oss som tror på Gud i dag også.

Bibelen vs. samfunnet

Har ikke vi også fått merke hvordan samfunnet rundt oss ønsker å diktere hva vi skal tro på og hva som er rett og galt. Guds gode verdier om samliv, kjønn og familie må forkastes. Guds ord om nåde og tilgivelse for synder må bort. Synd kan da vel ikke finnes!? Frelse må vi ikke snakke om for da betyr det jo at det finnes en fortapelse også.

Våre omgivelser vil diktere hva vi skal tro på og hva som må forkastes! Vi blir bombardert med ubibelske verdier overalt: nyheter, sosiale medier, skolebøker, filmer… Alle vil si oss hva som er rett og galt – og av og til er det ikke greit å være uenig!

Ildovn i 2023?

Og hva med straffen for å ikke følge de nye «påbudene fra kongen»? Har vi en ildovn også i 2023 som venter på oss som nekter å lyde kongen mer enn Gud? Nei, ildovnen slipper vi heldigvis, men hva med utfrysning, stygge blikk og kommentarer?

Historien om Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego slutter med at Gud sender sin engel og redder de tre kameratene ut av ovnen. Det interessante som skjer nå er at kongen vender seg til Gud og sier:

«Lovet være Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud! Han sendte sin engel og frelste sine tjenere, som satte sin lit til ham og handlet mot kongens ord.» (Dan 3,28)

Følg Guds ord

Når vi som er Guds barn står på hans ord og setter vår lit til ham, vil Han verne oss og verden vil se at han er Gud. Dersom vi skal være salt og lys i verden, må vi våge å møte våre omgivelsers «gudebilder» og samfunnets forventninger og verdier med ordene til ungdommene i Daniels bok: «vi vil ikke dyrke gudene dine», men følge Guds gode ord!

Da tror jeg menneskene rundt oss vil se sannheten og vende om til Gud – slik kongen gjorde i Daniels bok.

 

Bibeltekstene er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Lightstock / Håkon Rydland

Andakter av og for tenåringer

Søndagsandaktene på iTro er skrevet av og for tenåringer. Andaktene kan basere seg på et av skribentens  favorittbibelvers eller 5 grunner til at de er kristne.

Er du mellom 13-19 år, og kunne tenke deg å skrive en andakt for iTro? Ta gjerne kontakt med oss her.