Som ung kristen er jeg bekymret for retten til å tro på Jesus

Som ung kristen er jeg bekymret for retten til å tro på Jesus

I et samfunn som stadig fremmer sekulære verdier, kan det ofte være vanskelig å være åpen om sin kristne tro.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Siden jeg var liten har jeg likt å skrive, og da jeg var 14 år hadde jeg mitt første leserinnlegg på trykk. Den gode responsen gjorde at jeg valgte å fortsette.

Den dag i dag har jeg hatt ytringene mine på trykk mange ganger i mange ulike aviser. Det har ikke alltid vært motiverende, god mottakelse eller positiv respons, men jeg fortsetter å skrive. Jeg ser ingen grunn til å stoppe nå.

Rom for ytring

Gjennom snart fire år med offentlig ytring har jeg lært mye, av meg selv og om meg selv. Jeg har lært av andre og deres respons, før og etter trykk.

Jeg har øvd meg, prøvd meg og skrevet ting jeg kanskje ikke står for den dag i dag, og det finnes det heldigvis rom for.

Rom for ytringer betyr ikke vern mot uenighet. Ytringsfrihet betyr ikke at du aldri vil bli motsagt, uthengt eller i verste fall hetset. Å ytre seg er å ta steget ut av komfortsona og aldri ta steget inn i kommentarfeltene.

Ytringsfrihet og ytringsansvar

Vi kan og må jobbe for åpenhet og toleranse i offentligheten, men uten å svartmale ytringsklimaet og skildre en slagmark preget av geriljakrigføring fra landets tastaturer.

Den digitale skyttergravskrigen finnes for det meste i kommentarfeltene, og det er ikke der vi finner den konstruktive debatten.

Med ytringsfrihet følger ytringsansvar

I den konstruktive debatten finner vi unge og eldre, minoriteter og majoriteter, kristne og ateister, kvinner og menn som snakker eller skriver om det de brenner for og forteller de historiene de opplever å ha et ansvar for å fortelle.

Med ytringsfrihet følger ytringsansvar og det er det som i størst grad driver meg.

Upopulære meninger

Som ung kristen er jeg bekymret for retten til å tro på Jesus. I et samfunn som stadig fremmer sekulære (ikke-kristne) verdier, kan det ofte være vanskelig å være åpen om sin kristne tro.

Man kan bli upopulær hvis man står for enkelte kristne verdier.

Noen prøver å tie kristne ved å latterliggjøre dem eller ved å få dem til å føle seg dumme når de deler troen sin. Dette er kanskje særlig tilfelle i kommentarfeltene, der mobberne ikke står ansikt til ansikt med sine «ofre».

Vi lever i et samfunn kjennetegnet av at flertallets tro og meninger lett blir fordelt på resten, og må derfor kjempe for at man skal føle seg fri til å mene noe annet enn flertallet.

Ytringsfriheten er nemlig ikke vedtatt for alltid. Det er en holdning vi må opprettholde og minne hverandre på.

Hva brenner du for?

Folk i dag forteller gjerne om alle mulige ting de er en del av og hva som er viktig for dem; matretten de prøvde, sporten de liker og tv-programmet de ser på.

Det er minst like greit for deg å fortelle om det du bryr deg om, meningene dine og om troen din på Jesus.

Det var det 14 år gamle William gjorde.

Lightstock

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.