Vår vilje er sterk, og det å overgi vår vilje til Gud kan oppleves smertefullt

Vår vilje er sterk, og det å overgi vår vilje til Gud kan oppleves smertefullt

Vi kan være trygg i at det å legge seg under Guds vilje alltid er det beste for oss.

Tema

Tema på iTro i mai er Voksesmerter.

Som kristne kan vi kanskje høre andre kristne si «Jesus er Herre». Men ettersom «Herre» ikke er et ord vi bruker veldig mye til vanlig, kan det kanskje høres ut som en kristen frase man bare sier på automatikk. Men hva betyr det?

Sjef i livet

Å ha Jesus som Herre er egentlig det samme som å si at man har Jesus som sjef og autoritet i livet. Det betyr at jeg har valgt å la Jesus få siste ord i livet mitt og valgene jeg tar.

Når jeg kan gjøre alt jeg vil, hvorfor skal jeg frivillig gi slipp på den friheten?

Det betyr at jeg ønsker å la min vilje formes mer og mer etter Guds vilje, og at Jesus skal få større og større plass i livet mitt. Som døperen Johannes sier når han vitner om Jesus:
«Han skal vokse, jeg skal avta.» (Joh 3,30)

Det betyr at hvis jeg får lyst til å gjøre noe som ikke er Jesus sin vilje, så lar jeg Jesus bestemme, selv om jeg føler for noe annet.

Så hvis for eksempel noen har såret meg, og jeg har lyst til å hevne meg eller fryse personen ut, så må jeg likevel først sjekke med hva Jesus ber meg om å gjøre. I Bibelen ser jeg at Jesus ber oss om å tilgi og ikke hevne oss. (Luk 6,27-30)

Bestemme selv

Vi lever i et samfunn der det å bestemme selv settes høyt og der vi vil leve så uavhengig som mulig. Og mange kan synes det høres rart ut at man aktivt velger å overgi autoriteten over sitt liv til noen andre.

Når jeg kan gjøre alt jeg vil (så lenge det er innenfor Norges lover), hvorfor skal jeg frivillig gi slipp på den friheten?

Det er forståelig at man kan tenke sånn. For selvbestemmelse er det mange forbinder med frihet.

En annerledes frihet

Men som kristne tror vi at Gud har skapt oss, og vet det beste for både oss og andre.

Når vi setter oss selv som øverste autoritet og lar våre følelser være utgangspunktet for valgene vi tar, ender det ofte med å bli et dårlig resultat, både for oss selv og for de rundt oss.

Men Gud ser det store bildet og kan veilede oss bedre enn vi kan selv.

Ekte frihet handler derfor ikke om at jeg bestemmer og er så uavhengig som mulig. Ekte frihet handler om å legge sin vilje under Guds vilje og gjøre seg avhengig av ham.

Kanskje får noen en dårlig følelse av å høre dette. Men det er gjerne fordi man ser for seg å bli sjefet rundt av en som misbruker sin makt. Men Jesus har vist sin kjærlighet for oss idet han ga sitt liv for oss, så vi kan vite at han er tilliten verdig.

Voksesmerter

Likevel er det ikke alltid lett å overgi viljen til Gud. For vår vilje er sterk, og det å gi slipp kan oppleves smertefullt. Det kan for eksempel gjøre vondt å tilgi når vi helst har lyst til å ta igjen og legge den andre personen for hat.

Men selv om det kan gjøre vondt der og da, kan vi være trygg i at det å legge seg under Guds vilje alltid er det beste for oss.

Vi kan derfor med trygghet hver dag be: Herre, la din vilje skje, ikke min.
(Luk 22,42b)

Og vi kan vite at dette er en prosess vi må igjennom for å vokse fra å være umodne barn til å bli mer og mer som vår Far i himmelen.

Les mer om dette på iTro i mai, da temaet er «Voksesmerter».

 

KevinCarden / Lightstock

Tema

Tema på iTro i mai er Voksesmerter.