Vi kan få være med på Jesus sitt oppdrag selv om vi er underveis

Vi kan få være med på Jesus sitt oppdrag selv om vi er underveis

De første disiplene var heller ikke fullkomne.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen.

Dagens bibeltekst er hentet fra Lukas 24,45-48.

Vi kan vel alle være enige om at det å være blant Jesu disipler må ha vært en veldig spesiell opplevelse. Jeg har nettopp sett noen episoder av serien The Chosen som gir en filmatisk fremstilling av hvordan forholdene rundt Jesus kan ha vært. Det er stilig å se.

Les mer om The Chosen her.

Du kan lytte til andakten her: 

Disiplene var ikke helgener

Noe av det jeg har lagt merke til, og som Bibelen også legger stor vekt på, er hvor uferdig disiplene faktisk var! De var … disipler, lærlinger og ofte korttenkte.

De var mest opptatt av sitt og sin horisont, sitt liv. De skjønte lite av det Jesus dypest sett drev med og hva de faktisk var med på.

Men de så det. Og de var med. De ble og de var vitner.

4 ting å lære fra teksten

Dagens utsnitt fra Bibelen er hentet fra tiden etter Jesu oppstandelse, men før himmelfarten og før pinsedagen. Det er Jesus som snakker med disiplene sine og han lover dem sin Hellige Ånd.

Det er fire momenter fra fortellingen vi skal ta med oss:

1. For det første «åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene».

Dette var en forutsetning for disiplene, slik at de kunne tro, og på samme måten er det for oss. Gud har gitt oss sitt ord i Bibelen, men Ordet er aldri alene. Den Hellige Ånd veileder oss og «åpner Ordet» (Ef 1,17ff og Kol 4,3). Vi skjønner ting på en ny måte og kan ta imot i tro.

2. For det andre får vi vite hva forstanden deres nå kunne forstå, ut fra skriftene:

at Jesus er Messias og at han måtte lide, dø og stå opp igjen. Og en ting til – at i Jesu navn skulle omvendelse og syndenes tilgivelse forkynnes. Dette er evangeliet! De gode nyhetene som skal forkynnes for alle folkeslag!

3. For det tredje fikk disiplene høre hvor de skulle begynne med nettopp dette.

I Jerusalem. Det mest kjente og der det kostet mest, Jesus var jo nylig korsfestet like ved. Kanskje det siste stedet de ønsket å starte? Sukk, det hadde vært enklere om Jesus kalte oss til å gå til andre steder, men slik er det også for oss.

Først og fremst er vi faktisk kalt til å nå våre aller nærmeste. Egen familie, egne venner, egne naboer. Ingen synes dette er spesielt lett, men kallet står klart fra Gud.

4. For det fjerde minnet Jesus disiplene om deres oppdrag: å være vitner; fortelle om det de hadde sett og hørt.

 

Jesus vil åpne Ordet sitt for deg også. Han vil vise deg evangeliet og det er du kalt til å bringe videre. Først og fremst til dine nærmeste, og derfra videre. Vi er vitner.

 

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen.