John Olav Selstø

Kommer fra Sandnes men bor i Oslo. Studerer Teologi og misjon på Fjellhaug og liker musikk.

Forsoningen

Ved Jesu død anser Gud verdens synd for gjort opp og betalt. Vi skal se på soningen og forsoningen.
av Arne Helge Teigen

Språkgeniet

Han lot seg ikke begrense av fortiden sin. Han la det bak seg, og dro til India for å oversette Bibelen.
av Ingebjørg Hauge