The Bible Project på norsk

The Bible Project på norsk

The Bible Project har med sine animerte kortfilmer blitt en suksess over hele verden. Nå kommer bibelressursen endelig på norsk.

The Bible Project

The Bible Project en ideell organisasjon som lager animerte kortfilmer og andre ressurser om Bibelen for å gjøre den mer forståelig for folk.

De har over 140 videoer og 200 podkaster, med innhold om hver bok i Bibelen, ordstudium og forskjellige temaer.

Foreløpig er det planlagt å oversette 90 av videoene til norsk. Først ut er en serie på 9 videoer om Lukas–Apg. De kommer i november, og vil være å finne på YouTube.

De engelske videoene kan du se HER.

– Den store fordelen med The Bible Project er at kortfilmene gir en oversikt over Bibelens lange linjer. Det er derfor gode introduksjonsvideoer til å lese i Bibelen, sier Hans Johan Sagrusten.

Han jobber i Bibelselskapet og er hovedansvarlig for språk og teologi i den norske utgaven.

Sagrusten forteller at 30% av befolkningen syns det er vanskelig å lese en vanlig tekst, og han synes det er viktig å lage ressurser som kan hjelpe folk å lese Bibelen.

Mål

The Bible Project har som mål å vise at Bibelen er en sammenhengende fortelling som leder til Jesus. Ved hjelp av kunnskapsrike teologer og dyktige grafikere utlegger de kompliserte tema på en forståelig og interessant måte gjennom gratis ressurser.

Sagrusten er selv tegner og har et spesielt blikk på det grafiske elementet. Han understreker at filmene er både pedagogisk gode og profesjonelt presentert med hensyn til grafikk.

– En annen fordel er at de er økumeniske, og ikke retter seg etter et spesielt kirkesamfunns teologi. De unngår å gå for dypt i temaer som er typisk kilde til uenighet, og enkelte ganger fremstiller de parallelt flere vanlige tolkninger uten å ta stilling til hvilken som er rett.

Sagrusten har lett etter kritiske røster, og mener det er vanskelig å finne noen som påpeker teologiske feil.
– Kritikken går for det meste på at videoene ikke går dypt nok inn i ting, hvilket de heller ikke skal ettersom hensikten er å gi et overblikk, sier han.

Tverrkirkelig

Bibelselskapet som tverrkirkelig organisasjon har ansvar for godkjenning og sikring av teologi og språk, og ønsker å skape tillit hos størst mulig brukergruppe.

De skal også legge til rette for at skoler og andre relevante instanser i samfunnet får høre den viktige bibelressursen. Sagrusten uttrykker at målgruppen er stor.

–Det er relevant som konfirmantundervisning så vel som i menighetsforkynnelse. Videoene vil også i samsvar med nye læreplaner være en god ressurs i skolen, da de gir et overblikk over Bibelen og den kristne tro uten å være forkynnende.

Samarbeidsprosjekt

Mange kristne organisasjoner og kirkesamfunn har stått sammen om å få prosjektet til Norge og hjulpet til med økonomisk støtte. NLM ung har også vært en ivrig aktør.

Leder for NLM ung, Hans Kristian Skaar, er overbevist om at dette vil være svært nyttige ressurser inn i ungdomsarbeid.

Hvorfor er det viktig å få ressursene på norsk?
– Mange har gitt uttrykk for at de er glade for at The Bible Project kommer på norsk. Vi må finne norske uttrykk tilsvarende de amerikanske slik at det gir mening for alle. Ordvalget blir viktig for at det skal kommunisere godt på norsk, forteller Sagrusten.

Bibelprosjektet skal være en ressurs for hele Norge og Bibelselskapet jobber med å finne en måte å gi begge målformer plass i prosjektet.

 

Artikkelen ble først publisert i Utsyn. 

bibleproject.com

The Bible Project

The Bible Project en ideell organisasjon som lager animerte kortfilmer og andre ressurser om Bibelen for å gjøre den mer forståelig for folk.

De har over 140 videoer og 200 podkaster, med innhold om hver bok i Bibelen, ordstudium og forskjellige temaer.

Foreløpig er det planlagt å oversette 90 av videoene til norsk. Først ut er en serie på 9 videoer om Lukas–Apg. De kommer i november, og vil være å finne på YouTube.

De engelske videoene kan du se HER.