Respons til innvendinger fra muslimer om treenigheten

Respons til innvendinger fra muslimer om treenigheten

Finnes det egentlig logiske, fornuftige og bibelske argumenter for å tro at Gud er Far, Sønn og Hellig ånd?

Apologetikk

Apologetikk, eller trosforsvar, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.

I disse dager legges vårt nye bibelgruppeopplegg om treenigheten ut her på iTro.no. Du kan lese den første saken her, som introduserer treenigheten og dens betydning for hvem Gud er.

«Treenigheten er avgudsdyrkelse»

Men hvis du noen gang har pratet om tro med en muslim, har du trolig fått høre at treenigheten er en form for avgudsdyrkelse. Selv har jeg i løpet av det siste året hørt dette fra flere muslimer både i personlige samtaler og på besøk i moskeen.

I fjor høst var jeg også i en samtale med en muslim på Speakers Corner i London om treenigheten, hvor jeg ble så grilla at de la ut video av meg med tittelen «MUST WATCH. Deconstructing the trinity». Med andre ord; jeg tror kanskje jeg tapte den diskusjonen…

Men dette har fått meg til å undersøke mer om treenigheten faktisk gir mening. Både meg selv og andre kristne sliter nemlig med å forklare hvorfor vi tror på en treenig Gud. Har vi egentlig fornuftige og bibelske grunner til å tro at Gud er Far, Sønn og Hellig ånd? Eller har muslimene rett?

I denne saken vil jeg reflektere litt over noen (av enda flere) muslimske innvendinger mot treenigheten.

1. Gud er absolutt én

Islams lære om at Gud er absolutt én kalles for Tawhid. Dette monadiske gudsbegrepet blir av muslimer sett på som det ultimate, feilfrie og udiskutable bildet på hvem Gud er. Men det mange muslimer ikke vet er at Tawhid-læren har vært under stor diskusjon opp igjennom historien. De fleste muslimer tror for eksempel at Koranen er Guds evige ord, men hvordan passer det med at Gud er absolutt én? Da må jo både Koranen og Gud være evige?

Likesom ordet treenighet ikke finnes i Bibelen, finnes heller ikke Tawhid i Koranen. Med andre ord, så er det ikke bare kristne som har problemer med å forklare læren sin.

Kanskje det største problemet med Tawhid-læren er at Allah i sin natur ikke er et relasjonelt vesen, fordi han fra evighet av var alene. For hvordan kunne han elske noen andre hvis han var alene? Det betyr altså at Allahs egenskaper som nådig, barmhjertig og kjærlig egentlig er betinget av skapelsen.

Men på den andre siden viser treenigheten at Gud i form av tre personer fra evighet har elsket hverandre uselvisk. Gud er ikke avhengig av mennesket for å elske, for han ER kjærlighet fra evighet av. Han har alltid vært kjærlig, nådig og barmhjertig.

2. Treenigheten motsier seg selv.

De fleste muslimer tillater ikke forklaringen fra oss kristne om at Gud er én, men tre ulike personer.

1+1+1=?

De forteller at treenigheten er alt for kompleks og at den ikke logisk sett gir mening. Mange mener også at gudsbegrepet bør være så enkelt å forklare at alle, selv uten bakgrunnskunnskap, skal kunne forstå hvem Gud er, og at dette ikke er mulig med den komplekse treenighetslæren.

Men per definisjon kan vi  jo egentlig ikke fatte Gud. Hvis Gud skapte hjernen vår, må han vel være større enn vår fatteevne. For hva gir oss egentlig rett til å begrense Gud? Gjør vi ikke Gud liten og skaper han i vårt bilde? Hvis Gud er allmektig, kan han vel også være tre i én? Kompleksitet i seg selv betyr nødvendigvis ikke at det ikke er sant, selv om det er vanskelig for oss å forstå.

Vi kristne bruker ofte bilder for å forenkle denne kompleksiteten. Slik som vann i form av is, vann og damp og sola i form av sol, varme og stråler. Jeg har også hørt sammenligning med shampoo, som shampoo, såpe og balsam i én (selv om jeg synes den er litt tynn).

For meg har bilde på at Gud er én enhet, akkurat som én familie vært fint å tenke på. I en familie har man for eksempel en far, en sønn og en bror. Men det er likevel én familie. Ingen vil påstå at det er tre familier fordi det er tre familiemedlemmer.

3. Kristne tror på 3 guder

Muslimer ser på treenighetslæren som polyteistisk – at kristne tror på flere guder. Men som kristne har vi også et monoteistisk gudsbilde. Vi tror at Gud er ett vesen, Jahve, som tre personer: Fader, Sønn og Den Hellige Ånd.

Si ikke: Tre! Avholde dere [fra det], det vil være best for dere, sannelig, Allah er bare én Gud.» Sure 4,171

Når jeg har nevnt for muslimer at treenigheten består av Gud, Jesus og DHÅ spør de ofte hvem DHÅ er. Det er fordi at Koranen sier i Sure 5,116: Har du sagt til menneskene: Ta meg og min mor som to guder ved siden av Allah».

Det som dermed er litt interessant å se på, er at Koranen egentlig aldri avfeier treenighet som tre i én, men polyteisme med Allah, Jesus og Maria.

4. Treenigheten er ikke bibelsk

Det stemmer at ordet treenighet ikke finnes i Bibelen. Begrepet ble først stadfestet på kirkemøtet i Nikea i år 325, men det betyr ikke at læren var fjern for de første kristne. Her er noen eksempler.

  1. Det finnes bare én Gud (eks. Rom 3,30)
  2. Faderen er Gud (eks. Joh 6,27)
  3. Jesus er Gud (eks. John 20,28; Rom 9,5; 2.Pet 1,1)
  4. Den hellige ånd er Gud (eks. Apg 5,3-5)
  5. De tre er forskjellige personer (eks. Joh 14,16-17)

Med dette i bakhodet er det naturlig å tenke på Gud som treenig Gud. Men en kritikk mange muslimer kommer med er at vi ikke ser noen tegn til treenigheten i det gamle testamentet. Det var i beste fall Paulus som fant den på senere.

Men allerede fra første side i Bibelen finner vi flere indikasjoner på at Gud er treenig. Elohim, ordet brukt om Gud, står i flertall, og Gud skapte mennesket i «vårt» bilde. I tillegg til dette ser vi andre tekster som antyder Guds treenighet i GT.

Hvis jeg likevel skal trekke fram en tekst synes jeg Jesaja 48,12-16 viser det tydelig: Herren starter med å si at han er den første og den siste, og han han har grunnlagt jorden. Og så sier han:

«Kom til meg og hør dette: Fra begynnelsen har jeg aldri talt i det skjulte, helt fra det skjedde, var jeg der. «Nå har Herren Gud sendt meg og sin Ånd.» Jes 48,16

Herren sier at Herren Gud har sendt meg og sin ånd? Dette gir jo ikke mening? Hvordan kan Herren sende seg selv? Men da jeg leste krysshenvisningen i John 18,20, skjønte jeg litt mer. I det verset sier nemlig Jesus til øverstepresten «Aldri har jeg talt i det skjulte». Tilfeldig? Neppe. Jesus tar Herrens ord i sin munn. Kanskje er det Jesus som prater i Jesaja 48?

Vi må be om åpenbaring 

Selv om jeg har tatt for meg et par punkter i denne saken, så stopper ikke innvendingene der. Oppfølgingsspørsmålet som ofte kommer er at bibelen er korrupt og det vi bruker for å begrunne treenigheten er lagt til senere. I tillegg konfronteres kristne med at Jesus aldri sier han selv er Gud og at kristne dermed har gjort Jesus til en avgud. Her mener jeg at vi som kristne også har gode svar, men på grunn av at denne saken allerede er alt for langt tar vi ikke tid til det nå.

Selv om apologetikk og argumenter for troen vår er viktig, så er kanskje det viktigste vi kan gjøre å be for de muslimene vi prater med.

For det å tro på flere guder, eller at Gud har «partnere», blir i Islam sett på som en utilgivelig synd som kalles shirk. Å overbevise dem rasjonelt om treenigheten, som de ser på som den største synden i Islam, blir dermed veldig vanskelig. Derfor er det viktig å be om at Den hellige ånd kan åpenbare seg for dem, og vise dem hvem Gud virkelig er.

Vil du finne ut mer?

Hvis du synes dette er interessant, vil jeg komme med noen anbefalinger. Boka Bare én Gud, Allah eller Jesus, tar for seg enda mer om dette og flere temaer om Islam og kristen tro. Denne Youtube-spillelisten inneholder mange forklarende videoer om treenigheten. Ønsker du undervisning kan jeg anbefale studiet Kommunikasjon og Livssyn på NLA Gimlekollen. 

Apologetikk

Apologetikk, eller trosforsvar, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.