LEVENDE TRO: 100 % + 100 % = 100 %

LEVENDE TRO: 100 % + 100 % = 100 %

Her finner du den andre av åtte bibelgruppeopplegg om Kolosserbrevet.

Levende Tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg i 8 deler. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk), eller få opplegget gratis her på iTro annen hver søndag.

 1. Takk og be for samlingen
 2. Les Kol 1,15-23 hver for dere, og noter gjerne hva som treffer dere
 3. Lytt til: Cornerstone – Hillsong Worship
 4. Les teksten under, høyt i fellesskap
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst
 6. Del bønneemner og be for hverandre

Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte.

En gang fikk jeg utfordringen: Hvis du skal beskrive Gud med ett ord, hvilket velger du? Mange ord dukket opp i hodet mitt, helt spontant. Gud er skaper, allmektig, evig, uforanderlig, dommer, kjærlighet, nådig, trofast, rettferdig, størst av alt. Utfordringen var å velge bare ett ord, så jeg skjønte at taleren som spurte oss hadde et poeng på lur.

Den beste måten du kan beskrive hvem Gud er på, er ved ordet «Jesus», sa han. Også siterte han Paulus: «Jesus er den usynlige Guds bilde.» Det betyr at mennesket Jesus, som levde på denne jorda for 2000 år siden, han var Gud selv. Når Gud skulle gjøre seg synlig for oss mennesker, så kom han til oss som mennesket Jesus Kristus.

Menneske og Gud på en gang

Hvis du leser evangeliene om Jesus, ser du at Jesus mange ganger beskrives som Guds sønn og at han selv sier: Jeg og Far er ett (Joh 10,30). Det er derfor de har skrevet ned disse evangeliene om mennesket Jesus, fordi det var noe helt spesielt ved ham.

Jesus var menneske og Gud på en gang. Han var ikke litt menneske og litt Gud, men han var 100 % menneske og 100 % Gud samtidig. Den sannheten om Jesus har det vært mange diskusjoner rundt helt fra de første kristne begynte å sette ord på hva de trodde på.

Med vår menneskelige logikk er det liksom enklere for oss å tenke at Jesus enten var et veldig bra menneske som var ekstra åndelig, eller at han egentlig var en slags ånd, som ligna litt på et menneske. Men sannheten om hvem Jesus er, er så sentral i den kristne troen, at disse diskusjonene førte til at det ble laget trosbekjennelser som skulle slå fast hvilke sannheter man trodde på.

Også Paulus understreker det poenget når han sier at hele Guds fylde tok bolig i Jesus (1,19 og 2,9). Poenget er at Jesus måtte være 100 % menneske for at hans seier over synden skulle gjelde for alle mennesker, og at han måtte være 100 % Gud for å klare å gjøre det.

Jesus har alltid eksistert

I disse versene lærer vi mange viktige ting om hvem Jesus er. Jesus er en del av den treenige Gud, som består av Far, Sønn og Ånd. Han er ikke skapt av Gud, men han er Gud selv. Derfor har Jesus alltid eksistert. Han var der før skapelsen, og han har vært aktivt med i skapelsen.

Når Paulus skriver om kirken, så snakker han ikke om Den norske kirke, eller andre kirkesamfunn, men om fellesskapet av alle de kristne. Jesus er hodet for kirken, skriver han i vers 18 (og i Ef 5,23), og det innebærer at vi kristne blir kroppen. Vi kan si at Jesus og vi henger sammen, og at vi kristne på forskjellige måter skal utgjøre en kropp som fungerer. (Les for eksempel mer om nådegaver, og hvordan vi utfører ulike oppgaver på den «kroppen», i 1 Kor 12,12 og videre).

Jesus er altså opphøyet, og han er lederen for alle oss kristne – slik hodet styrer kroppen. Han er en del av oss, vi henger tett sammen med ham, for et hode og en kropp henger sammen, og en kropp fungerer ikke alene.

Forsoning

I vers 20 leser vi at oppdraget Jesus fikk var å sørge for forsoning. Det er et viktig ord i den kristne tro og betyr at noe som var ødelagt og brutt blir gjenopprettet. Med andre ord: Etter syndefallet ble forholdet mellom Gud og mennesket ødelagt. Et syndig menneske kan ikke ha noe med Gud å gjøre, men når Jesus kom til jord var hans oppdrag å leve som det perfekte mennesket – og på våre vegne seire over synden og døden, og gjenopprette forholdet mellom Gud og mennesker.

Bibelen lærer oss at Jesus gjorde dette ved å dø på korset og stå opp igjen, og at alle mennesker kan få et gjenopprettet forhold til Gud ved å tro på Jesus. Forsoning er verdens beste nyheter!

 

Spørsmål til samtale

 1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
 2. Hvordan vil du beskrive Jesus?
 3. Prøv å sette ord på det du tror på: Hvorfor måtte Gud bli menneske?
 4. Mange mener at Jesus «bare» var en god mann og en morallærer. Å si at han er Gud er ganske radikalt. Hvorfor er det så viktig for oss å holde fast på det Bibelen sier om Jesus?
 5. Hva tenker du det betyr når Paulus sier i vers 23: Dere må bli stående i troen, grunnfestet og stødige?

Levende Tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg i 8 deler. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk), eller få opplegget gratis her på iTro annen hver søndag.