Be uavbrutt

Be uavbrutt

“Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.” (1 Pet 5:7)

Leder

Denne ukas leder er skrevet av John Olav Selstø

Irland, 1844. Joseph Scriven er 25 år gammel. Som nylig ferdigutdannet fra universitetet har han flyttet tilbake til sitt hjemsted like utenfor Dublin. Han er forlovet med sin barndomskjæreste og de to er i full gang med bryllupsplanleggingen. Kvelden før bryllupet er bruden ute og rir da hun kommer ut for en ulykke på en bro og faller i vannet. Hun blir slått bevisstløs og drukner. Joseph blir helt knust og vender seg til Gud sin fortvilelse for trøst og veiledning. Han bryter omsider opp fra hjemstedet og setter seg på en båt til Ontario.

Den barmhjertige samaritan av Port Hope

I Canada skulle  han komme til å leve resten av livet. Så lenge han levde brukte han all sin energi på å tjene de som trengte det mest. Alt for å kunne vitne ved å vise nestekjærlighet. Den barmhjertige samaritan av Port Hope ble han kalt. I Port Hope ble han forelsket og var igjen gifteklar, men også denne gangen skulle tragedien ramme ham. Eliza, som hun het, fikk lungebetennelse og døde kort tid etter. Joseph vendte seg igjen til Gud i sin fortvilelse for trøst og veiledning.

Hvilken venn vi har i Jesus

I 1855 får  Joseph beskjed om at hans mor i Irland er alvorlig syk. Han setter seg så ned og skriver et dikt til henne med tittelen: “Pray without ceasing” (“Be uavbrutt”). Et dikt som senere ble skrevet melodi til, og som i dag er kjent som “Hvilken venn vi har i Jesus”. Et dikt som er skrevet av en som har opplevd noen grusomme ting i livet, men som likevel klarer å sette ord på noe viktig. Ta med deg dette inn i uka:

Hvilken venn vi har i Jesus! Alt han vet og alt formår. Tyngste byrde han oss letter, når i bønn til ham vi går. Akk, men titt vår fred forstyrres. Sorg og møye blir vår lønn. Blott fordi vi ikke bringer alle ting til ham i bønn.

Blir du fristet eller prøvet? Synes livets kamp deg hård? Aldri skal du miste motet, når i bønn til Gud du går. Selv omkjærest venn deg svikter, aldri svikter deg Guds Sønn! Han alene deg kan trøste, tal til ham om alt i bønn!

Er ditt hjerte fullt av uro? Tror du trengsler forestår? Jesus er den beste tilflukt, når til ham i bønn du går. Kan en sådan venn du finne, som Guds egen kjære Sønn? Bær i gleden som i sorgen alle ting til ham i bønn!

Foto:Ill. foto:  Lincoln Rogers / Fotolia