Det nye livet

Det nye livet

Det nye livet som Gud skapte i meg fikk meg til å innse hvor stor synder jeg var - og er. Og at det er Jesu rensende blod som skaper nytt liv i oss.

Mitt vitnesbyrd

Miriam Bjerre Nielsen (21 år) bor i Århus i Danmark. Hun jobber jeg som avløser på et pleiehjem og som vikar i en barnehage.

Jeg har vokst opp i en god, kristen familie. Og selv om jeg hele livet har kalt meg kristen, har jeg i det siste innsett at jeg i noen år av livet ikke levde som en kristen.

De første årene  på videregående levde jeg et dobbeltliv. Jeg kalte meg kristen, men det var først og fremst når jeg var hjemme hos foreldrene mine jeg levde som en kristen. Jeg bekjente meg som en kristen overfor mine klassekamerater, men deltok likevel i både ikke-kristent snakk og oppførsel.

Jeg hadde dårlig samvittighet fordi jeg visste at jeg ikke levde som en sann kristen. Løsningen ble å forsøke å skyve den dårlige samvittigheten bort. Heldigvis kalte Jesus meg til å gjøre opp med min synd, og å følge Han.

Jeg er fortsatt en stor synder, og min omvendelse har fått meg til å innse nettopp dette enda mer

Det nye livetb>, som Gud skapte i meg, fikk meg ikke til å forandre områder i livet mitt radikalt over natten, men det fikk meg til å innse hvor stor synder jeg var, – og er. For til tross for at omvendelsen har forandret meg helt, har jeg fortsatt mitt gamle syndige «jeg» i meg. Jeg er fortsatt en stor synder, og min omvendelse har fått meg til å innse nettopp dette enda mer.

Betyr dette at en sann kristen har dårlig selvtillitt? Mange mennesker sliter jo med dårlig selvtillit. Vi lever i en verden som forteller oss at utseende, personlighet, penger, handlinger og evner vi har gir oss den verdien vi fortjener. Jo penere, kjekkere, flinkere, kulere, morsommere, smartere, rikere – jo bedre.

For å møte  alle kravene verden stiller til oss må vi sette av tid til å se på TV og høre på radio for å holde oss oppdatert og smarte, vi må bruke av fritiden vår på å lese (ikke i Bibelen) for å bli klokere, og vi må arbeide hardt for å bli rikere slik at vi kan ha penger til de klærne og det utstyret som gjør oss penere, kjekkere og smartere.

Dersom vi ikke har overskudd til å oppfylle disse kravene som forteller oss hvordan vi skal se ut og oppføre oss, da mister vi status og dermed vår verdi. Det er derfor ikke så rart at de fleste mennesker til en viss grad kjemper med dårlig selvtillit, – fordi disse tomme kravene ikke kan oppfylles.

Som kristne må vi ikke lytte til verdens tomme krav, men til Jesus

Selv har jeg  alltid slitt med mer eller mindre dårlig selvtillit, fordi jeg har vært klar over disse kravene som har vært stilt til meg. Det merkelige er at det var før min omvendelse, og før jeg innså alvoret av mitt eget syndige vesen, jeg kjempet aller mest.

Hvorfor? Fordi min verdikilde var feil. Jo penere, flinkere, kulere, morsommere, rikere og smartere jeg følte meg, jo mer verdifull følte jeg meg. Og som for de fleste andre, var det sjelden jeg følte meg pen, flink, morsom, rik, smart og kul – for kravene var jo så høye! Se bare på de skjønnhetsidealene som vi blir bombardert med hver dag gjennom filmer, TV, moteblader osv.

Som kristne må  vi ikke lytte til verdens tomme krav, men til Jesus, og ha Han som verdikilde. Vi er syndere som ikke fortjener annet enn Guds dom. Likevel skal ikke dette bryte selvtilliten og verdien vår ned, – for i JESUS er vi uendelig verdifulle. Derfor skal vi ikke fylle oss med verdens idealer, som ikke gir noen mening.

Om jeg på en eller annen måte klarer å bli verdens peneste jente, hva hjelper det i forhold til den enorme synden jeg bærer på? I Matt 16,26 sier Jesus: «Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?»

Du får et håp om evig liv uten dårlig selvtillitt, tomhet og synd

Fordi jeg fortsatt  er en synder blir jeg fortsatt påvirket av verdens tomme krav som en forutsetning for verdi. Men Gud har fått meg til å innse at jeg ikke skal se på meg selv når jeg skal finne verdien min, for da finner jeg ingen verdi. Jeg skal se på Jesus. Han gir meg verdi. Gud har skapt meg i sitt bilde, og derfor elsker Han meg, – ikke på grunn av den jeg er, men på tross av den jeg er.

Vi skal ikke følge verden og fylle oss med den, men vi skal følge Jesus og fylle oss med Hans ord. Vi skal ikke streve etter suksess i verden, men etter å få mer av Jesu sinnelag. I Efeserbrevet 5,8 beskriver Paulus det nye livet i Kristus: «En gang var dere selv mørke, men nå – i Herren – er dere lys. Lev da som lysets barn!».

Det som gjør oss uendelig verdifulle er Jesu Kristi rensende blod som skaper nytt liv i oss. Han elsker DEG, så ta imot Ham. Kanskje får du ikke bedre selvtillitt av det, men du får et håp om evig liv uten dårlig selvtillitt, tomhet og synd.

 

Foto: Privat
Oversatt av Elisabeth Berg Pedersen