Skriften alene

Skriften alene

Hvorfor var prinsippet om "Skriften alene" så viktig for Martin Luther? Og er det viktig for kristne i dag?

Tema

Tema på iTro i Oktober er «Basic».

Som du sikkert har fått med deg, feirer vi denne måneden reformasjonsjubileum. 500 år er gått siden Luther naglet sine 95 teser på kirkedøren i Wittenberg.

Ut av reformasjonen som Luther satte i gang fulgte tre setninger som har blitt stående som reformasjonens tre grunnsetninger: «Skriften alene», «troen alene», og «nåden alene».

De fleste kristne i dag er godt kjent med de to siste grunnsetningene. Men hvorfor var det så viktig for Martin Luther med «Skriften alene», og hvorfor er det viktig for kristne i dag?

Bibelen i en særposisjon

Skriften alene betyr å ha Bibelen som øverste autoritet. Noe av grunnen til at dette ble viktig for Luther er at Bibelen gir et vitnesbyrd om seg selv av å være Guds ord. Det henvises ofte til 2. Tim 3,16 i denne forbindelse: «Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd.»

Det er viktig å være klar over at «Skriften» som Paulus snakker om her er Det gamle testamentet. Men også flere vers i NT om apostlenes autoritet og deres budskap som rammen for kristen tro gjør at man kan snakke om Skriften alene. Paulus er sikker på at hans budskap er «Guds ord» (1 Tess 2,13), fordi han er kalt til å forkynne evangeliet om Jesus av Gud selv. Jesu budskap er fra Gud, og forholdet til ham står og faller på forholdet til hans ord (Joh 7,16; 14,23), for gjennom ham har Gud talt (Hebr 1,1).

Ikke i motsetning til tradisjon

Det er også viktig å være klar over at Skriften alene ikke betyr at tradisjon er uviktig. Skriften alene betyr først og fremst å si nei til læresetninger som ikke kommer fra Bibelen. Skriften er sann, autorativ og pålitelig. Det samme kan ikke alltid sies om våre tradisjoner. På Luthers tid fantes det praksiser og tradisjoner i kirka som manglet støtte i Bibelen. Likevel er det masse vi kan lære av tradisjonen, og reformatorene var selv opptatt av å lytte til hva kristne som levde før dem hadde ment.

Ikke uproblematisk

Finnes det ingen problemer med prinsippet Skriften alene? Joda. For det er ikke alltid lett å vite hva som er den riktige lesningen av en bibeltekst. Noen tekster er vanskelig å tolke, og vi er begrensede mennesker. Men Skriften har likevel en grunnleggende klarhet som gjør at lesekyndige og fornuftige mennesker ser hva som står der. Man behøver ikke være teolog for å kunne finne ut av hva meningen i et bibelvers er.

I tillegg er Skriften sin egen tolk. Enkeltord og avsnitt skal leses sammen med – og i lys av – andre tekster som handler om samme eller lignende innhold. På denne måten hindres misforståelse og feiltolkninger.

Gode grunner

Med andre finnes det gode grunner for at Skriften alene et prinsipp som mange kristne trykker til sitt bryst. Selv 500 år etter at Martin Luther hamret opp teser på kirkedøra i Wittenberg.

StockSnap

Tema

Tema på iTro i Oktober er «Basic».