Ja, vi elsker pinse

Ja, vi elsker pinse

Pinse er en kristen høytid der vi feirer at Gud vandrer midt i blant oss som tror på Jesus. Vi er blitt vandrende mini-templer!

Tema

Tema på iTro i juni er «Ja, vi elsker».

«Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted.  Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.  Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.»(Apg 2, 1-4)

Til helgen er det pinse. For de fleste er dette kanskje en høytid man ikke tenker så mye over, eller som først og fremst feires fordi den gir en ekstra fridag. Det er litt trist, for pinsen er faktisk en veldig hendelse for oss som er kristne i dag!

Den utvidede kirkes fødselsdag

Pinse betyr «femtiende», og er en kristen høytid der vi feirer at Den hellige ånd kommer over disiplene. Dette skjedde 49 dager etter Jesu oppstandelse fra de døde, og 1.pinsedag kommer derfor hvert 50 dager etter 1.påskedag hvert år.

Pinsen kalles ofte for kirkens fødselsdag, fordi de aller første kristne menighetene ble til som følge av pinsedag.

Likevel er det å kalle pinsen for kirkens fødselsdag i beste fall litt upresist. For det var ikke først ved pinsedag at Gud utvalgte seg et folk, det startet allerede med jødene (1.Mos 12-1-3). Kanskje kan man heller si at pinsen er den utvidede kirkes fødselsdag, i og med at også hedninger nå ble inkludert i Gudsfolket?

Pinsedag betyr noe for oss i dag

Det som skjedde på pinsedag for snaue 2000 år siden var på mange måter en historisk engangshendelse. Det er ikke slik at man automatisk begynner å snakke et annet språk når man blir fylt av Den hellige ånd.

Samtidig har pinsen betydning for vi som er kristne i dag. For Den hellige ånd kom ikke over disiplene for så å reise igjen – Den hellige ånd har siden pinsedag tatt bolig i alle de som tror på Jesus!

Vi som tror er blitt vandrende mini-templer

Paulus skriver noe meget interessant om de som tror på Jesus i 2.Kor 6, 16:

Vi er jo den levende Guds tempel, slik Gud har sagt:  

Jeg vil bo og vandre midt iblant dem,

 jeg skal være deres Gud,

 og de skal være mitt folk.

I jødedommen var tempelet veldig viktig. Det var her Gud «bodde», det var her Hans nærvær var å finne. Men i kristendommen har vi ikke lenger noe tempel, og grunnen til det er at alle vi som tror er blitt vandrende mini-templer. Gud bor og vandrer midt i blant oss!

Guds nærvær er ikke lenger knyttet til tempelet, eller til Jesu person. Nei, Guds er nær alle oss som tror fordi vi har fått Den hellige ånd.

Derfor er pinsen en høytid som på ingen måte fortjener å forbigås i stillhet. Den bør derimot feires med både brask og bram!

Tema

Tema på iTro i juni er «Ja, vi elsker».