Hvordan skal kristne forholde seg til helbredelse?

Hvordan skal kristne forholde seg til helbredelse?

Er helbredelse bare placeboeffekt? Og er det slik at kristne slipper unna med sykdom og skader? Oddvar Søvik gir deg svaret.

Tema

Tema på iTro i mars er «Mirakler».

Spørsmålet om helbredelse er et viktig, men et vanskelig tema.

Jeg tror det er to grøfter å falle i her.

På den ene siden sier noen: Helbredelse hørte bare til i aposteltiden. Vi har leger i dag. Blir noen friske etter forbønn er det bare placeboeffekt.

På den andre siden hevder trosforkynnerne: Jesus helbredet alle. Ingen kristen behøver å være syk. Helbredelse ligger i forsoningen. Vi har rett til å bli helbredet. Krev din helbredelse nå.

1. Helbredet Jesus alle?

Cirka 25 prosent av evangeliene forteller om at Jesus helbredet alle slags sykdommer. Vi har mer enn 30 ulikeberetninger om det. Ofte la han hendene på de syke, noen ganger talte han mektige ord som helbredet, han helbredet på avstand og noen ganger brukte han symbolhandlinger, som å smøre spytt eller gjørme på blindes øyne.

Underne er også et bevis på at han var sann Gud og vår frelser.

Han hadde medynk med de syke, han demonstrerte at nå var Guds rike kommet nær. Underne er også et bevis på at han var sann Gud og vår frelser. Jesus helbredet noen ganger alle (Matt 8,16), noen ganger mange (Mark 1,34); en gang bare én (Joh 5,1ff). Jesus gjorde alltid sin himmelske fars vilje.

Det samme erfarte Paulus. I Efesos gjorde Gud helt uvanlige under ved Paulus’ hender (Apg 19,11). Men Timoteus slet med dårlig mage og jevnlige sykdommer, han ble ikke helbredet (1 Tim 5,23). En annen medarbeider, Trofimus, måtte Paulus etterlate i Milet fordi han var blitt syk (2 Tim 4,20).

I Kristus er vi skyldfrie, men ikke syndfrie.

Ikke ta himmelen på forskudd

Men hva med Jes 53,4-5?

Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte: Han er rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. (Jes 53,4-5)

Selv om Jesus bar både vår synd og våre sykdommer, sliter vi fortsatt med synd og sykdom. I Kristus er vi skyldfrie, men ikke syndfrie. I Kristus har vi løfte om helbredelse, men de fleste sliter fra tid til annen med sykdom og vil ikke oppleve full helbredelse før Guds rike kommer i herlighet.

Paulus levde selv i denne spenningen: Også vi som har fått Ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri (Rom 8,23).

Helbredelse er en forsmak på det som kommer. Men vi har ikke noe løfte om å ta himmelen på forskudd.

2. Helbreder Jesus i dag?

Det finnes flere løfter i Bibelen om at vi skal få når vi ber, også når vi ber for syke.

Jeg har opplevd det selv og bedt for mange syke som har blitt friske.

Det kan skje ved håndspåleggelse (Mark 16,18), det kan skje ved salving med olje (Jak 5,13-16), vi kan be selv og be for andre også på avstand (Fil 4,6 og 3 Joh 1,2).

Gud har gitt noen i menigheten nådegaver til å helbrede (1 Kor 12,9). Og heldigvis opplever vi at mennesker blir helbredet. Jeg har opplevd det selv og bedt for mange syke som har blitt friske.

Gud helbreder i dag

Men jeg skulle ønske at flere ble det. Hvorfor skjer det mer andre steder i verden enn her? Jeg kan ikke svare fullstendig på det.

Det er ikke slik at bare du tror sterkt nok, blir du frisk.

Men det må forkynnes at Gud kan helbrede også i dag. Troen kommer av forkynnelsen (Rom 10,17), det gjelder også tro til å motta helbredelse. Det må også legges til rette for forbønn i våre gudstjenester og møter.

Men vi må ikke legge ansvaret for helbredelse på den sykes tro. Det er ikke slik at bare du tror sterkt nok, blir du frisk.

Den eneste tro som kreves av den syke, er at han kommer til forbønn. Da kan Gud gripe inn i samsvar med sin gode vilje.

Lightstock

Tema

Tema på iTro i mars er «Mirakler».