Større gjerninger enn Jesus?

Større gjerninger enn Jesus?

Jesus sier at den som tror på Han skal gjøre større gjerninger enn Han selv. Hæ? Går det an?

Tema

Tema på iTro i mars er «Mirakler».

Under sin avskjedstale til disiplene kommer Jesus med et oppsiktsvekkende løfte:

«Sannelig, sannelig sier jeg dere: Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Og han skal gjøre større gjerninger enn disse, for jeg går til min Far. Og hva som helst dere ber om i mitt navn, det skal jeg gjøre, for at Faderen skal bli herliggjort i Sønnen. Om dere ber meg om noe i mitt navn, så skal jeg gjøre det! Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud.» (Joh 14, 12-15)

Dette er et vers vi gjerne synes er vanskelig. Ikke fordi vi ikke forstår ordene, men fordi det er vanskelig å tro ordene. For hva betyr egentlig dette? Skal vi, de troende, gjøre større gjerninger enn Jesus?

Hva menes med «større»?

Ordet «gjerninger» sikter både til Jesu forkynnelse og undrene han gjorde. Så kan vi lure på hva som menes med «større». Jeg tror ikke det først og fremst handler om flere eller mer oppsiktsvekkende gjerninger. I stedet tror jeg det handler om omfang og virkning. Dette henger sammen med hvordan Jesus begrunner løftet sitt: «for jeg går til min Far».

For i fortsettelsen i avskjedstalen knytter han dette til at han «går til Far» sammen med løftet om Den hellige ånd:

«Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere.» (Joh 16,7)

Det som gjør disse større gjerningene mulige, er at Jesus går til Far og sender Den hellige ånd. På den måten begynner en ny fase av Jesu gjerninger – hans arbeid i verden.

Etter Kristi himmelfart og pinse vandrer han ikke lenger rundt på jorden, men han sitter ved Fars høyre hånd og har sendt Ånden til å bo i hjertene til alle som tror.

Det handler altså om en helt ny situasjon. En situasjon der graven er tom, Ånden er sendt og Jesus sitter på tronen og har «all makt i himmelen og på jorden». Dette er grunnlaget for de større gjerningene vi, hans disipler, skal gjøre.

Hvilke gjerninger?

Så har jeg ennå ikke svart på hva disse gjerningene er. For å svare på det, må vi lese kirke- og misjonshistorie. For da ser vi det.

Etter pinsedag har Jesu disipler gått ut i hele verden. De har bygget sykehus, skoler og kirker. De har hjulpet mennesker i alle mulige former for nød og vanskeligheter – enten det er lutfattige gatebarn i Rio de Janeiro eller livstrette forretningsfolk i Singapore.

Evangeliet om Jesus er gjennom 2000 år blitt forkynt for mennesker over hele kloden og millioner av mennesker har møtt Jesus og fått livet sitt forvandlet. Guds ord, Bibelen, er oversatt til over 700 språk, slik at 80 % av alle mennesker på jorden har hele Bibelen tilgjengelig på sitt morsmål.

Fremdeles er det 100 millioner mennesker som ikke har noen del av Bibelen på sitt eget språk, men en gigantisk dugnad er underveis for å ordne opp i det.

Jeg tror alt dette ligger bak når Jesus taler om «større gjerninger». For ingen av disse gjerningene handler om at vi, de troende, skal bli store og viktige. Alt handler om Jesus og om at alle mennesker må bli kjent med ham.

Lightstock

Tema

Tema på iTro i mars er «Mirakler».