Hva sier Jesus om Den hellige ånd?

Hva sier Jesus om Den hellige ånd?

Del 3 i serien om hva Jesus sier om Treenigheten.

Jesus om treenigheten

I denne tredelte serien skal vi se på hva Jesus selv sier om de ulike personene i treenigheten.

Før en fotballkamp er i gang, kommer gjerne treneren med noen kloke og oppmuntrende ord til laget, før de skal ut og spille.

I Johannes 14 kommer Jesus med sine siste viktige ord til sine disipler. Han vet at han snart skal bli tatt fra dem, og sørger for at de kjenner «kampplanen».

Og jeg vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid (Johannes 14,16)

Legg merke til ordet annen, på gresk allos. Dette ordet tydeliggjør at det ikke er Jesus selv – men at det er en av samme karakter, kan man si. Annen – men lik.

Dermed blir ikke disiplene forlatt til seg selv der ute, men Den hellige ånd skal bli værende hos dem og i dem.

Det beste

Jeg kan skjønne om disiplene kanskje ikke likte dette helt. Når du som barn fikk høre at foreldrene dine skulle vekk, og at det skulle komme en annen barnevakt i stedet, var man muligens litt skeptisk. Jesus understreker likevel at dette faktisk er det beste:

Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. (Johannes 16,7)

Den hellige ånd kan være litt forvirrende for oss. I ulike kristne sammenhenger får han ganske ulikt fokus.

Noen steder blir han kraften som kan helbrede.

Andre steder blir han den gode følelsen på ryggen under lovsangen.

Noen tør kanskje ikke å prate eller tenke så mye på ham i det hele tatt.

Peker på Jesus

Men Jesus er ikke utydelig når han beskriver Åndens oppgave:

Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er (Johannes 16,8)

Dette er likevel ikke så lett å skjønne. For å prøve å gjøre det enkelt: Den hellige ånd skal overbevise verden om sannheten om hvem Jesus er.

Verden trenger Jesus, men forstår det ikke selv. Med verden mener man dem som har gjort opprør mot Guds gode vilje, og det er egentlig oss alle.

Alle er kommet på avveier, alle er fordervet. Det finnes ikke én som gjør det gode, ikke en eneste. (Romerne 3,12)

Den hellige ånd har som oppgave å peke på og lede oss til Jesus. Derfor kan man med rette bli skeptisk om noen snakker om Den hellige ånd som en ånd i en lampe, en slags upersonlig, magisk kraft som gjør som du selv ber om.

Jesus sier om Ånden at han skal ikke tale ut fra seg selv (Johannes 16,13) og Han skal herliggjøre meg (v. 14).

Ikke foreldreløse barn

Som spillere på et fotballag måtte disiplene gå ut i verden uten sin trener, sin mester. Fotballspillerne må prøve så godt de kan å huske trenerens ord på egen hånd – og da kan det fort rakne.

Som kristne får vi ta Ånden med på banen, og han skal hjelpe oss.

Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere. (Johannes 14,26)

Vi er ikke alene, selv om Jesus har dratt opp til Faderen. Ofte kan det kanskje føles slik. Da kan du finne trøst i Jesus sine krystallklare ord:

Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. (Johannes 14,18)

Én

I løpet av denne serien har du fått lese noe av det Jesus sier om hvem den treenige Gud er. Ja, de gjør ulike ting, men er samtidig nøye sammenknyttet av natur.

Det får vi se gjennom noen av Jesu ord til disiplene, da han møtte dem etter å ha stått opp fra de døde.

Igjen sa Jesus til dem: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige ånd. (Johannes 20,21-22)

Max Fuchs / Ole Johan Bredvei Hvarnes

Jesus om treenigheten

I denne tredelte serien skal vi se på hva Jesus selv sier om de ulike personene i treenigheten.