Et ordinært kristenliv er et liv som skiller seg fra verden

Et ordinært kristenliv er et liv som skiller seg fra verden

Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, skriver Paulus.

Merker vennene dine på deg at du er kristen? Legger de merke til at du tar andre valg og gjør andre prioriteringer? Tør du å si til dem at du følger Jesus?

Dette er spørsmål som jeg tror de aller fleste kristne må svare nei på fra tid til annen. Menneskefrykten vår slår ofte inn, og vi er redde for å skille oss ut som Jesu etterfølgere.

Vi ønsker ikke kjipe kommentarer, nedlatende blikk og utestengelse. Det enkleste er å følge med resten av strømmen, og absorbere deres meninger og livsstil.

Men jeg tror ikke vi som kristne er kalt til å være ordinære i den forstand at vi skal være lik som verden. Vi skal ikke ta til takke med et lunkent kristenliv. Når jeg leser i Bibelen ser jeg tydelig at vi kalles til noe mer.

Det enkleste er å følge med resten av strømmen, og absorbere deres meninger og livsstil.

 

Vi døde med Kristus, og skal leve med ham

I de første kapitlene i Romerne har Paulus brukt mye blekk på å tydeliggjøre grunnlaget i den kristne tro. Han forklarer synden og nåden, og at vi er rettferdiggjort i troen på Jesus:

Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.
Romerne 3,24

Samtidig er han tydelig på at vi ikke kan misbruke nåden til å fortsette å synde, men at vi skal vandre i et nytt liv. Vårt gamle menneske er korsfestet med Kristus. Det er ingen selvmotsigelse.

Men nå er dere frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, og frukten er helliggjørelse, og det fører til evig liv.
Romerne 6,22

Å leve annerledes enn verden

Som kristne burde det med andre ord være helt naturlig å leve annerledes når vi tror på Jesus, enn da vi ikke gjorde det. Det burde være helt naturlig at vi lever annerledes enn verden rundt oss. Et ordinært kristenliv er et liv som skiller seg fra verden.

Paulus skriver i Romerne 12,2 at vi ikke skal innrette oss etter den nåværende verden, men la oss forvandle ved at sinnet fornyes.

Et ordinært kristenliv er et liv som skiller seg fra verden.

Hvis du som kristen lever på den samme måten som alle dine ikke-kristne venner, så er det kanskje noe som skurrer. Ikke fordi du er frelst av gjerninger, men når vi blir fylt med Den hellige ånd skjer det en forandring i oss. Det gamle er borte, og det nye har blitt til.

Det betyr ikke at kristenlivet skal være en prestasjon. Gjerninger i kristenlivet er ikke røttene til frelsen vår, men det er frukten av den. Og frukt blir sjeldent moden umiddelbart etter det er sådd et frø i jorda. Det tar tid og det må vokse.

På samme måte skal vi som kristne få vokse inn i et annerledes liv – et ordinært kristenliv. På fint teologisk språk kalt helliggjørelse.

Noen stikkord for det kristne livet

Som kristne er vi forskjellige, og har ulike gaver. Men det virker likevel som at det er noen ting alle kristne liv skal gjenkjennes ved.

Mot slutten av kapittel 12 lister Paulus nemlig opp en lang liste om hvordan et ordinært kristenliv ser ut. For verden er dette ekstraordinært, og for oss kan det også virke uoverkommelig.

Felles for alle punktene er at det handler om å elske Gud og andre mennesker. Men å sette Han og andre mennesker høyere enn oss selv er ikke mulig uten at vi legger vekk noe av vår egen egoisme.

Vi må også huske at «Vi elsker fordi Han elsket oss først.» Et ordinært kristenliv springer først og fremst ut fra den kjærligheten vi har fått fra Gud, som vi skal få dele med dem rundt oss:

 • La kjærligheten være oppriktig
 • Avsky det onde, hold deg til det gode
 • Elsk hverandre inderlig som søsken
 • Sett andre høyere enn deg selv
 • Vær brennende i Ånden
 • Tjen Herren!
 • Være Glade i håpet
 • Tålmodige i motgangen
 • Utholdende i bønnen
 • Hjelp de hellige som lider nød
 • Legg vinn på gjestfrihet
 • Velsign dem som forfølger deg
 • Gled dere med de glade
 • Gråt med dem som gråter
 • Hold sammen i enighet
 • Gjør ikke for høye tanker, men hold deg til det lave
 • Vær ikke selvklok
 • Gjengjeld ikke ondt med ondt
 • Ha tanke for det som er godt for alle mennesker
 • Hold fred med alle, om det er mulig
 • Ta ikke hevn, overlat vreden til Gud
 • Overvinn det onde med det gode

Utfordring: Hvilke av disse punktene kunne du fokusert ekstra på framover? Skriv gjerne ned tre punker som du ønsker å ta med deg inn i neste uke. Om det gir mersmak kan du ta tre nye punkter uka etterpå. 

@ijeab / Twenty20