Er det mulig å finne ut av Guds mysterier?

Er det mulig å finne ut av Guds mysterier?

Gjennom åpenbaring i Ånden blir Jesus mer enn en mann som sa mange vise ting.

Tema

Temaet på iTro i september er «Eventyr».

Noen ting virker helt åpenbare og logiske for oss mennesker. Vi kan forstå hvordan et spedbarn utvikler seg i magen og til slutt blir født, og vi kan forstå hvordan et menneske blir svakere og til slutt dør.

Noen ting er ikke åpenbare for oss bare ved bruk av logisk tenkning. Ting som hvordan et barn kan være født av en jomfru, eller hvordan et menneske som har vært dødt i tre dager plutselig kan våkne til liv, og graven der den døde personen ble plassert er tom.

Slike ting er utenfor våre menneskelige evner til å forstå fullt ut. Det greske ordet “mysterion” blir brukt 27 ganger i Det nye testamentet og omtaler ting som er et mysterium for våre menneskelige evner å oppfatte og forstå. Slike ting er ikke mulig for oss å skjønne uten en åpenbaring fra Gud.

Jesus selv var et Guds mysterium som ble åpenbart for mennesker av Gud.

Og det skal bekjennes, stort er den gudsfryktens mysterium: Gud åpenbart i kjøtt og blod, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forkynt blant hedningefolk, trodd i verden, opptatt i herlighet. (1. Timoteus 3,16)

Vi kan ikke forstå det

Da Gud tok menneskelig form, av kjøtt og blod, og døde på korset, ble det åpenbart for oss en vei inn i Guds rike. Vi kan ikke forstå storheten i at Guds eget blod rant på korset. Blodet til den allmektige skaperen av universet, som selv ikke er skapt. Men vi kan få åpenbaring om at Jesus gjorde det for oss.

En nøkkel til å forstå mer av Guds mysterier er å søke Ham

Jesus døde for å betale en pris for våre synder, slik at når vi bekjenner Jesus som Herre og stedfortreder på korset, kan vi selv stå renvasket for alle misgjerninger. Gjennom en personlig bekjennelse av hvem Jesus Kristus er, og hva han har gjort, kan vi få ha samvær med far Gud.

I 1. Korinterbrev får vi en nøkkel til hva som gir innsikt og åpenbaring inn i Guds mysterier.

Og min tale og min forkynnelse var ikke med overtalende ord fra menneskelig visdom, men med Ånds og krafts bevis, for at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft. Likevel taler vi om en visdom blant de modne, ikke en visdom som tilhører denne tidsalder eller denne tidsalders herskere, de som går til grunne. Men vi taler Guds visdom i hemmelighet, den skjulte visdom som Gud før tidenes begynnelse bestemte til vår herlighet, (1. Korinterbrev 2,4-7)

Det er Den hellige ånd som åpenbarer for oss hvem Jesus er, og gir innsikt i Guds mysterier og hans skjulte visdom, som er noe annet enn denne verdens visdom.

Men Gud har åpenbart det for oss ved sin Ånd. For Ånden ransaker alle ting, ja, også Guds dybder. (1. Korinterbrev 2,10)

Hadde de som ville korsfeste Jesus hatt denne visdommen som Paulus skriver om, hadde han ikke blitt korsfestet, men de hadde sett at Jesus var Guds sønn.

Søk Herren

Skriften forteller oss at om vi søker Herren, vil han åpenbare ting for oss som ville forblitt et mysterium om vi hadde prøvd å tolke det med vår egen logikk og denne verdens visdom (se Jeremia 33,3).

En nøkkel til å forstå mer av Guds mysterier er å søke Ham, og å identifisere oss med Jesus på korset. Da vil Gud gjennom sin Ånd åpenbare ting i det skjulte for oss.

Gjennom åpenbaring i Ånden blir ikke Jesus bare en mann som sa mange vise ting og som døde på et kors for to tusen år siden, som mange tenker om han med nåtidens visdom i verden. Han blir den levende Guds sønn som tok vår plass på korset og som åpnet veien inn til Guds rike for oss.

Lightstock

Tema

Temaet på iTro i september er «Eventyr».