Jesus er mer enn et forbilde

Jesus er mer enn et forbilde

La oss ikke glemme det aller viktigste Jesus er for oss.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Har du noen gang blitt spurt: «Hvem er Jesus for deg?»

Det er et spørsmål som kan få mange ulike svar, spesielt om man legger trykk på for deg, og ikke på Jesus. Vi kan si mye fint om hva Jesus har gjort, men vi må sørge for at vi baserer det på hva Bibelen forteller om ham. Så la oss sammen gå til Skriften.

Et vanskelig spørsmål

Ett spørsmål som Jesus stilte, har alltid forundret meg.

Mens han er i Kapernaum og forkynner foran en forsamling så stor at den verken får plass inne i huset eller utenfor døren, kommer fire mann gående med en lam mann på en båre.

På grunn av det store trykket med folk, ser de seg nødt til å gå via taket for å nå fram til Jesus. Jeg hadde nok bare ventet til han var ferdig med talen, men disse ga seg ikke så lett.

Den lamme mannen fires ned til Jesus, og når han ser troen deres, sier han:

«Sønn, syndene dine er deg tilgitt.» (Markus 2,5)

Noen skriftlærde reagerte kraftig på det de hørte. Hvilken autoritet har han til å si dette? De sa det ikke høyt, men Jesus visste hva de tenkte. Han kommer så med dette store spørsmålet:

Hva er lettest å si til den lamme: ‘Syndene dine er tilgitt’ eller: ‘Stå opp, ta båren din og gå’? (Markus 2,9)

Hva er lettest å si? Teolog Carl Fr. Wisløff gir dette svaret i sin mest kjente bok Jeg vet på hvem jeg tror:

Helbrede den syke mannen, det kunne Jesus i kraft av sin guddommelige allmakt. Men tilgi synder, det kunne han bare fordi han var det Guds lam som bar verdens synd.

Å helbrede en syk kostet han bare ett ord. Å tilgi våre synder kostet ham liv og blod.

Her kommer det altså fram to viktige ting Jesus var. Han var både Gud og Guds offerlam.

Forbildet Jesus

Jesus viser menneskene hvordan et perfekt liv skal leves. Han står fram som et forbilde, som disiplene skal følge etter, og som vi også prøver på i dag. Budskapet er:

Gå du og gjør som meg.

Et skifte

På et punkt skjer det en endring. Han måtte fullføre oppdraget han hadde fått av Far.

«I natt kommer dere alle til å falle fra og vende dere bort fra meg, for det står skrevet: Jeg skal slå gjeteren, og sauene skal bli spredt. (Matteus 26,31)

Disiplene sier alle at om de så må dø, så kommer ikke det til å skje. Forræderen kommer snart med en flokk væpnede menn og arresterer Jesus. Og like etter:

Da forlot alle disiplene ham og flyktet. (Matteus 26,56)

Det han nå skulle gjøre, kunne de ikke følge ham i. Jesus måtte gjøre det alene. Han ofret sitt eget liv.

Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. (1. Johannes 4,10)

Mer enn et forbilde

Jesus er det ultimate forbildet for alle mennesker, og det er rett person å ha som forbilde i livet.

Enda viktigere er det at Jesus var det ultimate offer, som en gang for alle tok straffen for oss.

Det at vi kan ha Jesus som bestevenn og inspirator, og at han alltid lytter og kjenner oss fullt ut, er flott.

At vi får ha ham som Herre og Frelser, ja, det er større enn vi noen gang kan fatte.

Lightstock

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.