Da Jesus red inn i Jerusalem på eselet, satt han ikke på sin høye hest

Da Jesus red inn i Jerusalem på eselet, satt han ikke på sin høye hest

Jesus var ikke den krigerske og mektige kongen folket hadde sett for seg. Han kom som en konge i tjeners skikkelse.

Tema

Tema på iTro i juni er Ære.

«Hosianna, Davids sønn! Velsignet er han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!» (Matt 21,9b), ropte folkemengden da Jesus kom ridende inn i Jerusalem på eselet. Samme dag som vi i dag omtaler som palmesøndag.

Var dette et narsissistisk øyeblikk fra Jesus som ville suge til seg all ære han kunne få fra folket? Nei, snarere tvert imot. Dette var et tegn på fred og ydmykhet!

En annerledes konge

Jødene er under okkupasjon av romerne og venter på sin redningsmann, en konge som skal sette de fri. Mange tror Jesus er denne redningsmannen og han har gjort seg bemerket med mange tegn og under.

For da Jesus red inn i Jerusalem og mottok ære, satt han ikke på sin høye hest

Men Jesus innfrir ikke forventingene som mange har til frigjøreren de venter på. Jesus satte ikke i gang et politisk opprør mot romerne. Han kom ikke som en mektig og verdslig konge. Dette var forestillinger mange hadde, men Jesus var annerledes.

For selv om Jesus ikke innfridde de menneskelige forventingene til hvordan denne frelseren skulle se ut, så var Jesus frelseren og kongen de ventet på.

Eselet – et symbol på fred

For da Jesus red inn i Jerusalem og mottok ære, satt han ikke på sin høye hest, verken i bokstavelig eller billedlig forstand.

De fleste forventet konge skulle komme ridende inn på en majestetisk hest som folk assosierte med krig, makt og dominans, ikke på et usselig esel.

Gjennom sin tjenerskikkelse og offer på korset viste Jesus Guds kjærlighet, frelse og tilgivelse til hele menneskeheten.

Ved å bruke esel, som var et symbol på ydmykhet og fred, som ridedyr, utfordret Jesus de tradisjonelle forventingene folket hadde om en mektig og krigersk konge som skulle befri folket med makt.

Si til datter Sion: Se, din konge kommer til deg, ydmyk er han og rir på et esel og på trekkdyrets fole. (Matt 21,5)

Guds rike er annerledes. Han hadde en bedre plan enn hva menneskene tenkte – en ydmyk konge som kom i fred og kjærlighet.

En konge i tjeners skikkelse

Gud elsker oss så høyt at han var villig til å bli menneske og ydmyke seg selv for oss.

Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. (Matt 20,28)

Gjennom sin tjenerskikkelse og offer på korset viste Jesus Guds kjærlighet, frelse og tilgivelse til hele menneskeheten. Han viste eksempelet til etterfølgelse og åpnet veien til evig liv for alle som tror på ham.

Jesus som forbilde

Ære handler ikke om å motta hyllest eller beundring fra mennesker, men å leve i et liv som er i tråd Gud og hans vilje. Jesus er forbildet og ydmyket seg for alle mennesker i kjærlighet.

La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus! Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. (Fil 2,5-8)

Så la oss ha Jesus som forbilde, slik at vi i møte med vår neste ikke setter oss på vår høye hest, men heller ydmyker oss selv på vårt «lave esel».

 

Bibeltekstene er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Lightstock

Tema

Tema på iTro i juni er Ære.