6 ganger Jesus sier noe paradoksalt

6 ganger Jesus sier noe paradoksalt

Jesus sa en del ting som snur opp-ned på måten vi er vant til å tenke.

Tema

Tema på iTro i oktober er «Paradoks».

Det sies ofte at Guds rike er et «opp-ned-rike», der mange av tingene er annerledes enn det vi er vant til å tenke.

Jesus sa flere ting som kan virke paradoksale, og snu ting på hodet. Her er noen av de mest kjente tingene:

1. Den største skal være den minste

Disiplene til Jesus kranglet en gang om hvem av dem som var den viktigste. Men Jesus snur det på hodet, og sier at selv han har kommet for å være alles tjener.

«Kongene hersker over sine folk. De mektige vil ha takk for det gode de gjør. Men slik skal det ikke være blant dere. Den største av dere skal være den minste, og lederen skal være en tjener.
For hvem er størst, den som er til bords eller den som tjener ham? Er det ikke den som er til bords? Men jeg er midt iblant dere som en tjener. (Luk 22,25-27)

2. Enken som ga minst, ga mer enn alle de andre

Jesus og disiplene hans var i tempelet og så at folk ga penger. Mange rike ga mye penger, men det kom også en fattig enke som ga noen småmynter, verdt noen få øre. Jesus sa da til disiplene sine:

«Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. For de ga alle av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av. Mark 12,42-44

3. Den som mister sitt liv skal finne det

Jesus forteller om hva det innebærer å følge ham, og sier blant annet det er noe som er enda viktigere enn å overleve, ja faktisk at hvis man mister livet for hans skyld, skal man finne det.

«Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.» (Matt 16,24-25)

4. Elske deres fiender

I Bergprekenen snur Jesus ganske mange tanker om hvordan man skal oppføre seg på hodet. Blant annet gjennom at han ber sine etterfølgere om å elske sine fiender.

«Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres Far i himmelen.» (Matt 5,43-45)

5. Den som setter seg selv høyt, skal settes lavt

Til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus en lignelse, som viser at selv om man gjør mange gode ting, betyr ikke det at man er rettferdig for Gud:

«To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. Fariseeren stilte seg opp for seg selv og ba slik: ‘Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker, de som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt jeg tjener.’
Tolleren sto langt unna og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: ‘Gud, vær meg synder nådig!’
Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt.» (Luk 18,10-14)

6. De fattige i ånden og de som blir forfulgt er heldige

Jesus starter sin mest berømte tale, «Bergprekenen» med å kalle noen forskjellige grupper mennesker for «salige» (som betyr noe i retning av å være «lykkelige» eller «heldige»). Blant annet de som er «fattige i ånden» og «de som blir forfulgt for rettferdighets skyld».

«Salige er de som er fattige i ånden,
for himmelriket er deres.
(…)
Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld,
for himmelriket er deres.
Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. (Matt 5,3 og 10-12)

 

Matt Vasquez / lightstock

Tema

Tema på iTro i oktober er «Paradoks».